Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse

01

Bæredygtigheds-deklarationer

For at gøre det nemt at dokumentere miljøpåvirkningen ved brug af Rockfon loftplader i forbindelse med certificeringsordninger eller byggeprojekter, hvor der stilles særlige krav til bæredygtighed, har vi udarbejdet en række bæredygtighedsdeklarationer.

De indeholder information omkring emner som genanvendt indhold, luftemissionsmærker, gennemskuelig redegørelse for materialeingredienser, sikkerheden ved anvendelse af vores fibre samt info om ansvarligheden ved indkøb.

Find vores produktbæredygtighedsdeklarationer her

02

Miljøvare-deklarationer (EPD)

For at kunne formidle Rockfon produkternes miljøprofil udgiver vi miljøvaredeklarationer (EPD).

Miljøvaredeklarationerne er produktspecifikke og tredjepartsverificerede i henhold til EN 15804, så du kan opnå toppoint ved certificering af bæredygtigt byggeri.

Find vores miljøvaredeklarationer her

03

Genanvendelses-ordning

Ubrudt genanvendelsescyklus og retursystem for byggematerialer

Rockcycle er vores retursystem, som giver dig mulighed for at bidrage til den cirkulære økonomi. Hvad enten du er i gang med et renoverings- eller nedrivningsprojekt, kan du sortere de brugte stenuldsprodukter fra – så bruger vi dem til nye stenuldsprodukter i en ubrudt genanvendelsescyklus

04

Instruktionsblad om sikker brug

Vores kerne af stenuld er et ufarligt materiale. Det bekræftes af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Vores materialer screenes regelmæssigt i forhold til REACH-kandidatlisten af en uafhængig tredjepart. Trods dette har Rockfon som en ekstra service udarbejdet et instruktionsblad om sikker brug.

05

Bæredygtigheds-rapport

KPI'erne for bæredygtighed i vores produktion indgår i ROCKWOOL koncernens bæredygtighedsrapport. Rapporten er udarbejdet på baggrund af standarderne i Global Reporting Initiative (GRI).

Koncernens resultater vedrørende CO2-emissioner offentliggøres desuden regelmæssigt på internationale rapporteringsplatforme som f.eks. Carbon Disclosure Project (CDP).

Vi holder kredsløbet lukket

Cirkulær økonomi handler om at gå bort fra den nuværende mere lineære forbrugsmetode og i stedet reducere vores materialefodaftryk gennem effektiv og rentabel genbrug af materialer. For at verden kan blive ressourceeffektiv, skal vi levere produkter, der er så bæredygtige som muligt, og samtidig bruge færrest mulige ressourcer.

  Ingen af vores fabrikker sender stenuldsaffald til deponi
  Få et fuldt ud bæredygtigt produkt, som indgår i et lukket kredsløb. Stenuld er et genanvendeligt materiale
  Stenuld er et fuldt genanvendeligt materiale, som indgår i et lukket kredsløb. Vi downcycler ikke, for stenuld kan rent faktisk genanvendes igen og igen …

 

 

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon
I 2019 blev der indsamlet 159.000 ton stenuld til genanvendelse.

Vi upcycler andres affald

Ved evalueringen af et produkts bæredygtighedsprofil er det nødvendigt at danne sig et fuldt overblik over genanvendelsesmulighederne for affaldsstrømmen (sekundære materialer).

  Vi upcycler affald fra andre brancher og skaber værdi, idet vi forhindrer, at affaldet ender på deponi. Vi udnytter affaldsmaterialer.
  Vi tager ingen knappe ressourcer fra andre brancher.
  Vi bidrager i væsentlig grad til den cirkulære økonomi.

 

 

video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon

En uudtømmelig naturressource

Stenuld er en En uudtømmelig naturressource og et bæredygtigt byggemateriale. Stenuld blev opdaget på Hawaii i begyndelsen af 1900-tallet og er et naturligt biprodukt af vulkansk aktivitet, som smeltes og spindes til naturfibre.

Jorden producerer 38.000 gange mere stenmateriale, end ROCKWOOL bruger om året til fremstilling af stenuld.

 

RockWorld imagery,The Big Picture, stone, rock, plant,
Annual Report Images, indoors

Sikre, ufarlige naturmaterialer

Stenulds produkter fra ROCKWOOL sikre at leve med, sikre at montere og sikre at fremstille.

  Dette er dokumenteret i flere hundrede peer-reviewed videnskabelige undersøgelser over mere end 55 år
  WHO's Internationale Kræftforskningscenter (IARC) har udelukket stenuld fra deres liste over potentielt kræftfremkaldende stoffer
  Vores kerne af stenuld er certificeret til at opfylde Note Q om sikre mineraluldsfibre i forordning (EF) nr. 1272/2008 og direktiv 97/69/EF

 

 

 

 

Girl climbing rocks