Arbejdsulykker
0

Af dødelige arbejdsulykker anfører støj som en faktor.*

Påvirker hørelse
0

Af arbejdere i Europa mener, at deres arbejde påvirker deres hørelse.**

Kilder
Omkostninger
0

Prisen for overdrevne støjniveauer i Europa.***

Error rendering content