bucket_iconCreated with Sketch.

Akustikløsninger skaber et sikkert arbejdsmiljø

Udformningen af produktionsfaciliteter i industrisektoren er en stor udfordring, fordi forskellige typer ndustrier stiller forskellige krav. Sværindustri stiller andre krav end fødevare-, lægemiddel- eller procesindustrien, som dog alle har specifikke problemstillinger i forhold til akustik og indeklima, som skal løses. 

Ved projektering af produktionsområder er der mange forskellige kriterier, der skal tages hensyn til – dæmning af industristøj, korrekte lysforhold, øget brandsikkerhed og i visse tilfælde et højt hygiejneniveau. 

Akustikløsninger

Kravene til akustik i industrisektoren er omfattende, især fordi støjniveauet generelt er langt højere end på andre arbejdspladser. For at sikre de bedste akustiske betingelser i et industrielt miljø skal man fokusere på at anvende materialer til en komplet akustikløsning. 

Akustikbafler

Ofte er det ikke muligt at installere traditionelle nedhængte akustiklofter i industrisektoren. Det kan skyldes et stort antal komplekse serviceinstallationer i produktionsområderne, som ikke er hensigtsmæssige at gemme væk bag et loft. Et godt alternativ til nedhængte lofter er at installere akustikbafler og lyddæmpende vægabsorbenter.

Hygiejne i industrisektoren

I industrien er der stor fokus på hygiejne, især i områder, hvor der forarbejdes eller opbevares fødevarer. Det stiller strenge sundhedsmæssige krav til overfladerne i industribygningerne, da disse kan medvirke til spredning af fødevarebårne bakterier. 

Det er derfor afgørende, at de anvendte byggematerialer kan rengøres og desinficeres, så overførslen af bakterier begrænses.

Støjniveauet i industrien er generelt langt højere end på andre typer arbejdspladser