ROCKWOOL decarbonisation, It's time, globe

Nettokulstof negativt i forholdet 100:1

ROCKWOOL er en bæredygtig virksomhed med en negativ netto-CO2-udledning. Stenuldsisolering sparer 100 gange så meget energi og CO2, som der udledes i produktionen. ROCKWOOLs stenuldsprodukter understøtter en bæredygtig og moderne livsstil inden for vandforvaltning, lydisolering og vækstløsninger til grøntsager. Stenuld er naturligt cirkulært og kan genbruges i det uendelige uden tab af ydeevne. Alligevel kræver det energi at spare energi, og vi er engagerede og opsat på at gøre endnu mere, end vi allerede gør i kampen mod klimaforandringerne.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Større energibesparelser med SBTi

ROCKWOOL har tilsluttet sig initiativet Science Based Targets (SBTi) og forpligtet sig til en verificeret og godkendt plan for en ambitiøs reduktion af drivhusgasser. Vi vil reducere en tredjedel af vores vugge til grav-udledning af drivhusgasser inden for 15 år med 2019 som udgangspunkt. Det omfatter en reduktion af vores fabrikkers absolutte udledninger med 38 % og vores ikke-fabriksrelaterede, absolutte udledning af drivhusgasser gennem hele levetiden med 20 %. SBTi er et partnerskab mellem CDP, FN's Global Compact, World Resources Institute og World Wide Fund for Nature (WWF) og er skabt for at fremme ambitiøse klimatiltag i den private sektor ved at mobilisere virksomheder til at opstille forskningsbaserede reduktionsmål mod klimaforandringerne.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Energieffektivitet, innovative teknologier og mere genbrug

Ifølge Paris-klimaaftalen bør 42 % af CO2-reduktionerne komme fra øget energieffektivitet. ROCKWOOL har i årtier arbejdet konsekvent på at forbedre energieffektivitet på vores fabrikker, og det er fortsat vores primære fokus. Vi tror trods alt på, at den bedste form for energireduktion er at spare energi.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

En investering i bæredygtig innovation

Reduktion af vores fabrikkers direkte udledninger er et afgørende fokus i vores teknologiske innovation. Vi har banebrydende innovationer inden for elektrisk smelteteknologi, der er velegnet til lande, hvor elnettet allerede har et lavt CO2-udslip.

I Norge har vi valgt vores fabrik i Moss som pilotprojekt for det, der er branchens største elektriske smelter. Dette vil reducere Moss-fabrikkens CO2-udledning med ca. 80 %.


I årevis har ROCKWOOL foretaget betydelige investeringer i udvikling af fleksibel smelteteknologi. Vi høster nu fordelene, fordi teknologien gør det muligt for os at skifte til mindre kulstofintensive brændstoffer.

Det er vores to danske fabrikker lysende eksempler på. Skiftet til naturgas i 2020 og til biogas i 2021 betyder, at vi kan reducere vores absolutte CO2-udledning i Danmark med 70 procent allerede i 2021.

I 2021 vil vi også se omlægningen af en af vores fabrikker i Polen til naturgas, og driften på vores nyeste fabrik under opførelse i USA vil bruge naturgas i stedet for kul. Men det her er bare den spændende begyndelse. Efterhånden som vi lærer og videreudvikler disse nye bæredygtige teknologier, planlægger vi at konvertere yderligere fabrikker i løbet af de kommende år.

Den cirkulære økonomi står skrevet i sten

Stenuldens naturlige cirkularitet betyder, at vi er i stand til at genanvende den et ubegrænset antal gange uden tab af ydeevne. Vi vil øge indsatsen for at indsamle og genanvende brugt stenuld med det formål at genanvende 100 % - og gøre det igen og igen. Cirkulær økonomi er det bæredygtige svar, og med stenuld er enden blot en ny begyndelse. 

Fik du set videoen?

Download our sustainability report

Vil du vide mere?