Styrk produktiviteten og komforten med et godt indeklima og god akustik

Når lydbølger rammer en hård overflade i et rum, f.eks. vægge, gulve og vinduer, kastes lydenergibølgerne tilbage i rummet i form af støj, som får det generelle støjniveau i rummet til at stige.

Konsekvenser af dårlig akustik

Hvad enten det er i hjemmet, på kontoret, i skolen eller på en restaurant, hvor vi nyder en middag med gode venner, har vi alle sammen oplevet, hvor ubehageligt det er, når et rum har en dårlig akustik. Vi tilbringer størstedelen af vores tid indendørs, og derfor er det vigtigt at tage højde for den indvirkning, akustikken har på vores helbred, koncentration, produktivitet og generelle trivsel. 

Flere undersøgelser fremhæver akustik som et væsentligt aspekt af vores indeklima samt den indvirkning, akustikken har på vores psykiske og fysiske trivsel. Kortvarig eksponering for dårlig akustik medfører koncentrationsbesvær. Det kan gøre det vanskeligere at bearbejde informationer og udføre opgaver, og det påvirker taleforståeligheden, så alle i rummet begynder at tale højere. Det kaldes også Lombard-effekten eller cocktailpartyeffekten. 

Hvor kortvarig eksponering for indendørs støj kan medføre irritation, kan kontinuerlig eksponering på længere sigt forårsage høretab, øget hjertefrekvens og forhøjet blodtryk. De sociale omkostninger ved dårlig akustik løber op i 30-40 milliarder euro om året alene i Europa. Hvert år dør 10.000 europæere som følge af støjforurening, og i USA er høretab som følge af generel støj og støjeksponering på kontorer den tredjemest udbredte kroniske sygdom – mere almindelig end diabetes eller kræft.  

For at mindske virkningerne af ukontrolleret akustik skal vi indrette rummet med materialer, der absorberer og dæmper støjniveauet i rummet og forebygger efterklang.

Lydabsorption

For at opnå en effektiv lydabsorption skal man begrænse lydtryksniveauet i et rum. Det øger taleforståelsen og gør det nemmere at følge med i samtaler og præsentationer. Det kan gøres ved at anvende lydabsorberende materialer på f.eks. lofter og vægge.

Akustikløsninger

Hvor god lydabsorptionen er i et rum, afhænger af rummets form og de anvendte materialer. Stenuld, som er hovedbestanddelen i vores akustikplader, er fra naturens hånd et stærkt lydabsorberende materiale. Det gør det muligt at opnå høj akustisk komfort uden brug af loftplader med forsænkninger, perforeringer eller huller.

I en undersøgelse i Frankrig fandt man ud af, at 8-9-årige skoleelever scorede 5,5 point lavere i deres nationale tests for hver 10 dB stigning i støjniveauet.