01

Indendørs sundhed, sikkerhed og trivsel

Øget livskvalitet

Vi mennesker vil naturligvis gerne leve i sunde omgivelser. Vores indeklima er lige så vigtigt som de udendørs forhold – temperaturen, luftkvaliteten og akustikken er alle sammen med til at skabe et behageligt indeliv.

02

Bæredygtighed og cirkularitet

Bæredygtige produkter

I en cirkulær økonomi skal produkter anvendes så længe som muligt – og genanvendes i videst muligt omfang efter endt levetid. Vi tilbyder langtidsholdbare akustiske loftløsninger, der kan genanvendes i det uendelige.

03

Urbanisering

Urbaniseringen giver anledning til mange udfordringer i forhold til menneskenes almene sundhed.

Som følge af den fortsatte befolkningstilvækst og stigende urbanisering forventes verdens befolkning i byerne at være vokset med 2,5 milliarder mennesker i 2050. Det lægger et stort pres på det moderne hverdagsliv.

04

Energieffektivitet

Boliger og erhvervsbygninger tegner sig for næsten 40 % af de globale CO2-emissioner.

ROCKWOOL koncernens ambition er at være den førende globale virksomhed inden for energieffektive isoleringsløsninger til byggeriet og industrien. Læs mere om, hvordan ROCKWOOL koncernen kan bidrage til en større energieffektivitet, på ROCKWOOL koncernens hjemmeside.

Udnyt de naturlige egenskaber i sten til at skabe værdi i det moderne hverdagsliv
Video thumb RockWorld, Jens Birgersson, CEO
… at opfylde verdens behov i dag uden at bringe planetens fremtid i fare …

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL koncernen

Vores formål

Vi har sat os som mål at hjælpe alle med at imødegå de udviklingsmæssige udfordringer i det moderne hverdagsliv. Ved at bruge sten, en af verdens mest righoldige naturressourcer, kan der opnås en vedvarende effekt på tværs af generationer.

Vi mennesker har brug for rum – fra klasseværelser til stadioner, fra ejendomme til historiske bygninger – hvor vi ikke blot kan drømme stort, men også udleve vores drømme og gøre verden til et bedre sted at være for alle.

Dette mål er hugget i sten.

People indoor living room
Grandfather help his child with drawing. Home, indoor, learning, people, improving people's lives, children, crayons, learning

Hvorfor akustikløsninger af stenuld?

En del af ROCKWOOL koncernen

Produkterne i ROCKWOOL koncernen er alsidige og bidrager alle til en cirkulær økonomi, øget ressourceeffektivitet og større sikkerhed, sundhed og trivsel hos dem, der fremstiller og anvender vores produkter. Besøg vores søsterbrands og se, hvordan de ligesom os arbejder for at udbrede stenuldens fantastiske egenskaber – eller læs historien om os alle  på ROCKWOOL koncernens hjemmeside.