Bygget til at holde

1. januar 1

Cirkulær økonomi giver bæredygtighed på langt sigt

Den lineære økonomiske "brug og smid væk"-model er ved at nå sin begrænsning. Miljøet har simpelthen ikke kapacitet til den længere. Men hvis man anvender en cirkulær tilgang – hvor affald minimeres, og ressourcer genanvendes på en effektiv måde – kan der skabes en økonomi, der er både bæredygtig og økonomisk rentabel. 

Ingen steder er overgangen til en cirkulær model så presserende som i byggeriet. Med et forbrug på tre milliarder tons råstoffer om året er byggebranchen langt den største ressourceforbruger og genererer omkring en tredjedel af alt affald, hvoraf en stor del ender i deponi. Som følge heraf indgår bygninger som et centralt punkt i politikker og retningslinjer udstedt af EU, som er en varm fortaler for cirkulær økonomi.

Vi upcycler affald

ROCKWOOL koncernens forretningsmodel omfatter allerede en cirkulær økonomisk tankegang. Vi upcycler affaldsmaterialer, genanvender vores eget affald i lukkede kredsløb og udvikler produkter med lang levetid, som kan genanvendes i det uendelige. En af de mest værdifulde egenskaber ved stenuld er, at den kan fremstilles med materialer, der ellers ville være endt på lossepladsen eller blevet downcyclet. Generelt består ca. en tredjedel af vores råstoffer af genanvendt affald fra metalindustrien, kraftværk og spildevandsanlæg. Vi kan f.eks. upcycle slagger fra metalindustrien, slam fra rensningsanlæg og endda små mængder gammel keramik, f.eks. fra håndvaske og toiletter.

Design med henblik på demontering

Et andet vigtigt aspekt af en cirkulær økonomi kaldes "design med henblik på demontering". For at produkter skal kunne genanvendes, skal de være nemme at demontere og sortere i forskellige materialer. Når man anvender byggematerialer, som er modulopbyggede og nemme at demontere, betyder det også, at man kan genbruge materialerne i stedet for at kassere dem, hvis man senere bygger om i rummet.    

Stenuld bliver også til produkter, som bevarer de samme egenskaber i hele deres lange levetid, og som er nemme at demontere, genbruge og genanvende. Disse egenskaber gør ROCKWOOL produkter til en uundværlig ingrediens, efterhånden som vi bevæger os over imod en bæredygtig, cirkulær økonomi.

Circularity, webinar, nl

Cirkularitet hos ROCKWOOL Group

Se hvordan vores ROCKCYCLE-system hjælper byggevirksomheder, bygningsejere og regereringer med at nå deres bæredygtighedsmålsætninger.

1/1
Vi skal fortsat arbejde intensivt på at fremstille endnu bedre produkter og efterlade et mindre fodaftryk ved forarbejdningen – hvilket bl.a. indebærer, at vi tænker bæredygtighed ind i vores produkter og i vores drift og produktudvikling.

Jens Birgersson

ROCKWOOL koncernen
CEO
People indoor living room
Playful mother lifting daughter overhead on sofa

Fornybare materialer

Vores produkter hjælper kunder og lokalsamfund til at håndtere de udfordringer, der hænger sammen med en moderne livsstil, idet de medfører ressourceeffektivitet og fremmer en cirkulær økonomi.

Læs mere

Relaterede historier

Vores tankegang – andre temaer