Lysrefleksion og lysdiffusion

I dag tilbringer vi langt størstedelen af vores tid indendørs, f.eks. hjemme eller på kontoret. Derfor anses vores bygninger i stigende grad som en vigtig medvirkende faktor for vores trivsel, livskvalitet og produktivitet.

Kraften ved naturligt dagslys

Lys er afgørende for vores kropsfunktioner og spiller en vigtig rolle for både vores mentale og fysiske tilstand. Lyset hjælper os ikke kun til at se, men har også en direkte indvirkning på de områder af vores hjerne, der styrker vores opmærksomhed og kognitive færdigheder.

Et godt indeklima er designet og indrettet til at skabe en atmosfære, som gør brugerne både trygge og motiverede. Kvaliteten af belysningen i et rum er en del af indeklimaet, som kan påvirke alt, hvad vi foretager os. 

Smart Market Report 2016 fra DODGE Data & Analytics påpeger betydningsfulde tendenser inden for byggeriet og har identificeret mængden af dagslys som en afgørende faktor i sundere bygninger. 60 % af undersøgelsens svarpersoner har udpeget lys, der vil stå højt på dagsordenen for sundt byggeri i fremtiden. 

Luk lyset ind

Ved hjælp af dagslys kan vi mindske vores afhængighed af elektrisk belysning og samtidig skabe smukke effekter, der både er iøjnefaldende og giver os større trivsel. 

Arkitekterne kan fange det naturlige dagslys på flere måder ved at optimere bygningens design og placering. Det er dog ikke altid nok, og her kan bygningens indvendige materialer hjælpe med at trække lyset længere ind.

Ved at anvende materialer med høj lysrefleksion og lysdiffusion kan man øge mængden af dagslys i et rum eller område. Hvis der f.eks. installeres et loft med en lysrefleksion på 87 %, kan lyset trækkes 11 % længere ind i bygningen. For at undgå, at lyset er for skarpt for øjnene, anbefales det endvidere at vælge produkter med en mat overflade hvilket fremmer den visuelle komfort.  

Ved brug af et loft med en lysrefleksion på 87 % kan lyset trækkes 11 % længere ind i bygningen.

Anvendelsesområder