Modstandsdygtige akustikløsninger med forskellig slagfasthed

1. januar 1

Især i skoler og sportshaller er byggematerialernes slagfasthed ekstra vigtigt. Lofter i disse områder skal kunne modstå både hårdhændet brug, slitage og hyppig demontering.

Nedhængte lofters slagfasthed testes i henhold til EN 13964 bilag D, som vurderer det samlede loftsystem (både loftplader og alle komponenter til skinnesystemet). Der defineres tre klassificeringer for slagfasthed. Se hvor de forskellige klassificeringer bør anvendes:

  • Klasse 1A lofter til sportshaller, hvor der spilles de mere tunge sportsgrene, som f.eks. håndbold.
  • Klasse 2A lofter til f.eks. sportscentre, hvor mere skånsomme sportsaktiviteter finder sted og til de trafikerede områder på skoler.
  • Klasse 3A lofter til områder, hvor der er krav til en grundlæggende slagfasthed, f.eks. i skoleklasser, gangarealer etc.

Hvordan udføres en slagfasthedstest på loftsystemer?

En udført slagfasthedstest angiver et lofts evne til at modstå momentvise stød fra bolde under normale omstændigheder i en sportshal.
En håndbold skydes af 36 gange mod loftet; 12 gange vertikalt og 12 gange fra to forskellige retninger med en vinkel på 60º med forskellig fart alt efter hvilken klassifikation der testes for:

  • 16,5 m/s (Klasse 1A)
  • 8 m/s (Klasse 2A)
  • 4 m/s (Klasse 3A)
illustration, impact resistance, test, testing of impact resistance, device shooting handball on ceiling, rockfon

Bestået boldtest

Efter boldtesten gennemgås loftet. Testen er bestået, hvis styrke, funktion og sikkerhed ikke er negativt påvirket på det nedhængte loft og hvis loftets udseende ikke har ændret sig i nogen større grad.

Rockfon Samson og Rockfon Boxer har en forstærket overflade, hvilket giver en fremragende mekanisk modstandsevne.

Som det ses af skemaet, lever Rockfon Boxer og Rockfon Samson installeret i  Rockfon system OlympiaPlus A Impact 1A og Rockfon Samson monteret i Rockfon® System HAT ATM, 1 mm op til de højeste krav om slagfasthed i Klasse 1A.

Slagfaste vægløsninger

Foruden vores slagfaste akustikløsninger til loftet har vi også slagfaste vægløsninger. Rockfon® VertiQ® vægabsorbenter kan monteres i  Rockfon® system VertiQ® T24 A Wall, som et slagfast system eller i  Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall, som en ekstra slagfast vægløsning