Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse

Vi holder kredsløbet lukket

Cirkulær økonomi handler om at gå bort fra den nuværende mere lineære forbrugsmetode og i stedet reducere vores materialefodaftryk gennem effektiv og rentabel genbrug af materialer. For at verden kan blive ressourceeffektiv, skal vi levere produkter, der er så bæredygtige som muligt, og samtidig bruge færrest mulige ressourcer.

  Ingen af vores fabrikker sender stenuldsaffald til deponi
  Få et fuldt ud bæredygtigt produkt, som indgår i et lukket kredsløb. Stenuld er et genanvendeligt materiale
  Stenuld er et fuldt genanvendeligt materiale, som indgår i et lukket kredsløb. Vi downcycler ikke, for stenuld kan rent faktisk genanvendes igen og igen …

 

 

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon
I 2019 blev der indsamlet 159.000 ton stenuld til genanvendelse.

Vi upcycler andres affald

Ved evalueringen af et produkts bæredygtighedsprofil er det nødvendigt at danne sig et fuldt overblik over genanvendelsesmulighederne for affaldsstrømmen (sekundære materialer).

  Vi upcycler affald fra andre brancher og skaber værdi, idet vi forhindrer, at affaldet ender på deponi. Vi udnytter affaldsmaterialer.
  Vi tager ingen knappe ressourcer fra andre brancher.
  Vi bidrager i væsentlig grad til den cirkulære økonomi.

 

 

video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon

En uudtømmelig naturressource

Stenuld er en En uudtømmelig naturressource og et bæredygtigt byggemateriale. Stenuld blev opdaget på Hawaii i begyndelsen af 1900-tallet og er et naturligt biprodukt af vulkansk aktivitet, som smeltes og spindes til naturfibre.

Jorden producerer 38.000 gange mere stenmateriale, end ROCKWOOL bruger om året til fremstilling af stenuld.

 

RockWorld imagery,The Big Picture, stone, rock, plant,
Annual Report Images, indoors

Sikre, ufarlige naturmaterialer

Stenulds produkter fra ROCKWOOL sikre at leve med, sikre at montere og sikre at fremstille.

  Dette er dokumenteret i flere hundrede peer-reviewed videnskabelige undersøgelser over mere end 55 år
  WHO's Internationale Kræftforskningscenter (IARC) har udelukket stenuld fra deres liste over potentielt kræftfremkaldende stoffer
  Vores kerne af stenuld er certificeret til at opfylde Note Q om sikre mineraluldsfibre i forordning (EF) nr. 1272/2008 og direktiv 97/69/EF

 

 

 

 

Girl climbing rocks