Bygningerne rummer løsningen

1. januar 1

Sådan kan miljøvenlige bygninger medvirke til en bæredygtig verden.

Et uudnyttet potentiale

Over hele verden forbruger bygninger alt for mange ressourcer og genererer alt for meget affald. Bygninger forbruger 25 % af verdens vand og 40 % af jordens ressourcer og genererer samtidig en tredjedel af alt affald og 40 % af de globale CO2-emissioner. Set på baggrund af denne statistik er bygninger miljømæssigt ubæredygtige.

Men bygninger rummer også et enormt uudnyttet potentiale i forhold til at blive en central del af løsningen på vores presserende udfordringer på bæredygtighedsområdet. Miljøvenlige bygninger kan bekæmpe klimaforandringer og samtidig øge brugernes sundhed, trivsel og produktivitet.

For at opnå dette er det vigtigt at have en samlet tilgang til planlægning, projektering og opførelse, hvor der tages højde for alle bæredygtighedsaspekter. Hvis der kun fokuseres på et enkelt aspekt, kan det påvirke bygningens samlede bæredygtighed. Derfor findes der i dag standarder udviklet af ISO (International Standardisation Organisation) og CEN (European Committee for Standardization), som gør det muligt at måle, hvor bæredygtig en bygning er gennem hele sin levetid. Disse standardarder ser ikke kun på bygningens miljømæssige egenskaber, men også på, hvordan bygningen bidrager til brugernes sundhed, sikkerhed og trivsel.

Et miljøvenligt design

Det vigtigste skridt på vejen mod miljøvenligt byggeri er at reducere den mængde energi, en bygning har brug for. Typisk stammer 80 % af en bygnings energiforbrug fra opvarmning, afkøling, varmt vand og belysning, mens de sidste 20 % hidrører fra byggematerialer, transport og nedrivning. Selv om det er essentielt at bygge lavenergibygninger, er det også vigtigt at designe i et bredere perspektiv og se på, hvordan bygningen og dens materialer kan genanvendes og genbruges efter endt levetid. Design og materialer har også indflydelse på andre vigtige bæredygtighedsaspekter, f.eks. termisk komfort, akustik og brandsikkerhed.

Klassificeringsordninger

En livscyklusvurdering (LCA) en praktisk og almindeligt anerkendt metode til vurdering af, præcis hvor miljøvenligt et bygningsdesign er. En LCA ser på bygningens samlede fodaftryk, herunder hvilke materialer den er bygget af. Oplysninger om materialerne er som regel tilkendegivet i miljøvaredeklarationer (EPD).

En miljøvaredeklaration kan ikke fortælle, hvorvidt et materiale er miljøvenligt, fordi det afhænger af, hvordan materialet anvendes i konstruktionen – men den gør det hurtigere at foretage en mere nøjagtig livscyklusvurdering og hjælper bygherrerne med at opfylde nationale standarder og opnå point i klassificeringsordninger for bæredygtigt byggeri. ROCKWOOL produkter giver point i henhold til klassificeringsordninger for bæredygtigt byggeri, f.eks. LEED®, BREEAM, DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) og HQE (Haute Qualite Environnementale).

Når vi betragter bygningernes samlede livscyklus, er det muligt at opføre bygninger, der bidrager positivt til en mere bæredygtig verden. 

Den nødvendige miljøvaredeklaration

Vi har udarbejdet miljøvaredeklarationer (EPD) for at gøre det nemt at dokumentere Rockfon produkternes miljøbelastning i forbindelse med certificeringsordninger eller byggeprojekter, hvor der stilles særlige krav. Dem finder du her.

Læs mere

Relaterede historier

Vores tankegang – andre temaer