Vi bryder den onde cirkel

1. januar 1

Fokus på det akustiske design betyder, at vi ikke behøver råbe højere for at blive hørt

Tove Ditlevsens Skole, København

Hvis du har været på en fyldt restaurant eller bar, har du oplevet "Lombard-effekten", som er betegnelsen for vores tendens til at tale højere, når støjniveauet omkring os stiger, så der opstår en ond cirkel af støjforurening. Resultatet er øredøvende støj, som er et stort irritationsmoment på restauranter. Men på skoler og sygehuse har Lombard-effekten mere alvorlige konsekvenser.

Halvdelen af lærerne i en nyere undersøgelse har fået varige skader på deres stemme, fordi de har været nødt til at råbe for at blive hørt i de støjende klasseværelser1. Og forskningen viser, at eleverne også lider under støjforureningen. Da de skulle udføre en opgave, mens der var baggrundsstøj, udviste 25 % af grundskoleeleverne en ringere hukommelsesevne. Og det er påvist, at en stigning i den generelle støjforurening på 20 dB forsinker læsealderen hos 9-10-årige med op til 8 måneder2.

Støj og indlæring: Støj mindsker de kognitive færdigheder hos både børn og voksne. Vores indlæringsevne forringes i et støjfyldt miljø.

Støjforurening er også et alvorligt problem på sygehuse. Det er påvist, at støjforurening allerede ved 75 dBA kan være sundhedsskadeligt på langt og kort sigt, hvor følgerne for patienterne rangerer fra høretab til forhøjet blodtryk. En høj støjbelastning forringer sundhedspersonalets kognitive færdigheder, så de har vanskeligere ved at tænke klart, koncentrere sig og udføre komplekse arbejdsopgaver3.

 En stigende mængde dokumentation påviser støjforureningens skadelige virkninger, og det er vigtigt, at vi reagerer. Godt akustisk design, som absorberer lyden, gør det nemmere for ansatte, skoleelever og studerende at tænke og tale og skaber samtidig et bedre miljø til læring og helbredelse.

1-2 Building in Sound – BIAMP Systems White Paper
3 J. D, MD, Noise in the Operating Room, The American Society of Anesthesiologists, Inc.; 2014

Stemmeskader
0

af lærerne har fået varige skader på deres stemme på grund af støj i klasseværelserne

Hukommelsesevne
0

fald i grundskoleelevers hukommelsesevne ved eksponering for baggrundsstøj

Baggrundsstøj
0

er baggrundsstøj nok til at forårsage langvarige helbredsproblemer for patienter

Lydisolering

Det kan være en udfordring at skulle reducere mængden af forstyrrelser og støjens skadelige virkninger og samtidig skabe et fleksibelt og motiverende miljø med høj diskretion. Vores dB-produkter kombinerer fordelene ved god lydisolering og fremragende lydabsorption.

Læs mere

Relaterede historier

Vores tankegang – andre temaer