Upcycling er endnu bedre end genanvendelse

1. januar 1

Læs med her og bliv klogere på, hvordan Rockfon bruger upcycling til at gøre affald til værdi.

Upcycling forvandler affald til produkter med større værdi

Vi har alle sammen hørt om genbrug og genanvendelse. Specialvirksomheder tager imod affaldsprodukter (f.eks. plastflasker), forarbejder dem og omdanner dem til plastposer, fleecetøj eller andre produkter af plast.

Det er en fantastisk måde at reducere affaldsmængden på. Men faktisk findes der en endnu mere bæredygtig metode end genanvendelse: nemlig upcycling.

Upcycling forvandler affaldsstrømme – herunder eksisterende deponiaffald –  til en langsigtet kilde til råstoffer til industrien. Den proces reducerer altså behovet for nye råstoffer. Hermed forvandles et socialt og økonomisk problem til en værdifuld ressource for fremtiden.

De fleste genanvendte affaldsmaterialer som plast, metal og papir bliver egentlig "downcyclet". Det betyder, at materialerne er mere urene, når de genanvendes, og dermed af en ringere kvalitet – og de vil derfor i sidste ende blive til affald.

Genanvendelsesprocessen reducerer ganske vist den overordnede affaldsmængde, men den erstatter ikke de nye råstoffer, der er brugt til de oprindelige produkter. Aluminium er en undtagelse, da det kan upcycles i det uendelige.

Upcycling i industriel skala

Selvom vores produkter er fremstillet af sten – som er et af jordens mest righoldige råstoffer – praktiserer ROCKWOOL koncernen upcycling i industriel skala.

De teknologier, vi anvender til fremstilling af vores produkter, gør det nemlig også muligt for os at anvende affald fra andre industrier som råstof. I gennemsnit indeholder vores stenuld en tredjedel upcyclet affald, bl.a. slagger fra metalindustrien og slam fra spildevandsanlæg.

Det betyder, at disse stort set værdiløse restprodukter ikke bliver sendt til deponi, men i stedet anvendes til produktion af stenuldsisolering, som gør bygninger mere behagelige og energieffektive.

Upcycling er fremtiden

Vores teknik til at kombinere et righoldigt råstof med upcyclede restmaterialer, som ellers kun har meget få muligheder for at blive genanvendt, kan være bedre for miljøet end produkter fremstillet af 100 % genanvendte materialer.

Årsagen til dette er, at når affald er blevet upcyclet til stenuld, gør det nytte for evigt – fordi det kan genanvendes i det uendelige til ny stenuld af samme kvalitet. Vores produkter er derfor et naturligt match til en cirkulær økonomi og til fremtidens bæredygtige bygninger.

Du kan se en video om processen her

 

* T. W. Dahl, et al. 2011, International Geology Review (bind 53, nr. 7-8, juni-juli 2011), "The human impact on natural rock reserves using basalt, anorthosite, and carbonates as raw materials in insulation products"

Stenmateriale
0

Jorden producerer 38.000 gange mere stenmateriale, end der bruges om året til fremstilling af ROCKWOOL stenuld*

Fornybare materialer

Vores produkter hjælper kunder og lokalsamfund til at håndtere de udfordringer, der hænger sammen med en moderne livsstil, idet de medfører ressourceeffektivitet og fremmer en cirkulær økonomi.

Læs mere

Relaterede historier

Vores tankegang – andre temaer