Helende arkitektur

1. januar 1

Patienterne bliver hurtigere raske, når sundhedsfaciliteterne er designet med omtanke

Herlev Hospital – børneonkologisk afdeling

Gode bygninger er sundhedsfremmende. Sådan lyder konklusionerne fra en stigende mængde forskningsresultater, der sætter sygehusenes arkitektur i forbindelse med patienternes og personalets sundhed og trivsel. "Evidensbaseret design", som kombinerer oplysninger om menneskets adfærd med traditionelle designmetoder, har vist sig at forkorte patienternes behandlingsforløb, reducere deres medicinforbrug og aggressivitet, skabe ro og fremme et bedre søvnmønster.

ASPECT-metoden ("A Staff and Patient Environmental Calibration Tool"), som er udviklet i Storbritannien, er en gennemført, samlet tilgang til "helende arkitektur", som i dag er indført i flere lande rundt omkring i verden. Metoden identificerer otte vigtige elementer, som kendetegner et bedre miljø i sundhedssektoren:

  • Privathed, selskab, værdighed: Patienternes mulighed for selv at vælge, hvornår de vil være alene eller sammen med andre, og selv at kunne kontrollere, hvad de ser og hører.
  • Udsyn: Forskning viser, at mængden af lys og udsigt til det fri stimulerer helbredelsesprocessen.
  • Natur og udeliv: Kontakt med naturen har en dokumenteret helende og beroligende effekt.
  • Komfort og kontrol: Patienter føler sig mere myndiggjort, når de selv kan styre, i hvor høj grad de udsættes for lys, varme og støj i det travle sygehusmiljø.
  • Stedets aflæselighed: Sygehuse bør være intuitive at navigere og finde rundt i.
  • Indendørs udseende: Behagelige, hyggelige omgivelser kan forkorte behandlingsforløbet.
  • Personale: Når personalerummene er bedre, arbejder de ansatte mere effektivt.

Materialerne har en vigtig indflydelse på, hvordan en bygning og dens lokaler ser ud og føles. Et materialevalg, som fremmer et behageligt, roligt og æstetisk tiltalende miljø, bidrager til at skabe rum, hvor patienterne bliver hurtigere raske. Rockfon lofter absorberer lyden og reflekterer lyset, så rummene er mere behagelige at opholde sig i.  De danner ikke grobund for skadelige mikroorganismer eller bakterier og bidrager dermed til et sundere indeklima.

Et øget støjniveau er direkte forbundet med en øget risiko for forhøjet blodtryk. Vores produkters akustiske egenskaber er med til at beskytte dit helbred og øge din livskvalitet.

Sundhed

Udbydere i sundhedssektoren har et ansvar for indeklimaet i bygninger, hvor der behandles patienter. Det er derfor vigtigt, at der vælges materialer og overflader, som fremmer et smukt, behageligt og helbredende miljø.

Sundhed

Relaterede historier

Vores tankegang – andre temaer