bucket_iconCreated with Sketch.

Godt byggeri er sundhedsfremmende

Der er udført omfattende forskning, som viser, hvilken indvirkning arkitekturen kan have på den mentale og fysiske trivsel hos patienter på sygehuse og andre sundhedsinstitutioner. 

Ifølge Bryan R. Lawson kan anvendelse af evidensbaseret design, som er baseret på empirisk viden om menneskers adfærd og videnskabelige metoder, reducere patienternes behandlingsforløb, medicinforbrug og aggressivitet og skabe et miljø, som skaber ro og fremmer et bedre søvnmønster.

Vigtige undersøgelser viser, at hvor de ekstra omkostninger til en væsentlig forbedring af sundhedstilstanden er relativt lave, er behovet for optimale og sundhedsfremmende forhold altafgørende.

Akustik 

Et travlt miljø er altid støjende, og sygehuse er ingen undtagelse.   Støjniveauet på sygehuse har været støt stigende siden 1960'erne. Den tiltagende støj på moderne sygehuse skyldes mange forskellige kilder, såsom patienter, personale, alarmer fra medicinsk udstyr og andet livreddende udstyr. Det betyder, at sygehusene ikke kan leve op til det støjmiljø, som anbefales af WHO. 

Men når der anvendes de rigtige byggematerialer, kan sygehusene give deres patienter et indeklima med god akustik og høj diskretion, som hurtiggør patienternes bedring. F.eks. har en undersøgelse med 416 patienter vist, at et roligere miljø kan forkorte indlæggelsesforløbet. 

Dagslysets helende kraft

Ud over at det er vigtigt med akustisk komfort, har omfattende undersøgelser også vist, at dagslys kan øge patienternes trivsel, forkorte helbredelsesprocessen, nedbringe dødeligheden og mindske smerter og stress. Ved at vælge produkter med en høj lysrefleksion kan man trække dagslyset længere ind i bygningen.

Design

Det kan være overvældende at skulle finde rundt på et sygehus, og bygningens indretning skal helst gøre det så nemt og problemfrit som muligt. Når sygehusets design er indbydende og komfortabelt, kan det gøre patienternes tid på sygehuset mere behagelig og forkorte indlæggelsesperioden. I sundhedssektoren bruges ofte farver, der viser brugerne på vej, men det er påvist, at farverne også har en positiv indflydelse på patienternes bedring. 

Hygiejne

På sygehuset behandles mange forskellige sygdomme, og derfor er det vigtigt, at alle områder bidrager til at begrænse risikoen for infektionsspredning. Udbydere i sundhedssektoren har et ansvar for indeklimaet i bygninger, hvor der behandles patienter, og ordentlig rengøring og desinficering kan mindske risikoen for sygehusinfektioner. Mellem 5 % og 30 % af patienterne får mindst én infektion, mens de er indlagt på sygehuset. Dette tal kan bringes ned ved at sikre en effektiv hygiejne og rengøring.  

Ikke alle byggematerialer kan tåle de skrappe rengøringsmetoder, som kræves på et sygehus. Derfor er det vigtigt at vælge løsninger, der både kan holde til rengøringen på et sygehus, og som ikke medvirker til spredning af mikroorganismer.

En undersøgelse med 416 patienter har vist, at et roligere miljø kan forkorte indlæggelsesforløbet.

Joseph: The Impact of Light on Outcomes in Healthcare Settings