Mere sten
0

Jorden producerer 38.000 gange mere sten, end vi bruger til at fremstille stenuld hvert år.

Genbrugsindhold
0

Vores produkter indeholder op til 64% genbrugsindhold

Genbrug af stenuld
0

59.000 tons stenuld blev genbrugt af ROCKWOOL Gruppen i 2023.

En uudtømmelig, naturlig ressource

Vulkansk sten er en uudtømmelig naturlig ressource og er et virkelig bæredygtigt valg af byggemateriale. Hvert år producerer jorden 38.000 gange flere sten, end vi bruger i hele ROCKWOOL-gruppen.

Basaltsten blev først opdaget på Hawaii i begyndelsen af ​​det 19. århundrede og er et naturligt biprodukt fra vulkansk aktivitet, hvor der først smeltes sten og derefter spindes til stenuldsfibre.

A tree growing inside a round staircase in an urban environment.

Akustiske lofter til den cirkulære økonomi

Minimering af det materielle fodaftryk er nøglen til en bæredygtig levevis, hvorfor vores løsninger følger den "cirkulære økonomis" filosofi om at reducere, genbruge og genanvende.

Men det er ikke alt, vi arbejder også på at forbedre vores muligheder med at upcycle affald fra andre industrier. Derved kan vi omdirigere de 1-2 milliarder ton byggeaffald, der ender på losseplads hvert år.

Exploding Volcano

Recycling 2.0

 

  • Vi upcykler affald fra andre industrier og giver affaldet et nyt liv ved at skabe produkter med kommerciel værdi snarere end blot at få affaldet sendt til deponi.
  • Vi anvender ikke knappe ressourcer fra andre industrier.
  • Vi bidrager til cirkulær økonomi.

 

Læs mere om genbrug med Rockfon
DK - Upcycling Downcycling - Sustainability

Ansvarlig forretningsetik

Vi har forpligtet os til gennemsigtighed og ansvarlig, etisk forretningspraksis. Vi er medlem af FNs Global Compact, og vi har en løbende forpligtelse til initiativet og dets principper.

Vores adfærdskodeks beskriver vores forventninger til vores leverandører. Vi forventer, at de følger nationale og lokale love og retningslinjer vedrørende beskæftigelse, miljø, fremstillingspraksis og meget mere.

Download vores forretningsetik
Illustrative image, industry, workers, factory, construction, tablet, hard hat, helmet, laughing

Sikkerhed er vores første byggeklods

Al indholdet i vores akustikplader screenes regelmæssigt af bl.a. BREEAM Norway A20-listen og REACH-kandidatlisten af ​​en uafhængig tredjepart (Altox ltd).

Rockfon produkter overholder godkendelseslisten - bilag XIV, begrænsningslisten - bilag XVII og kandidatlisten over stoffer med meget høj bekymring (SVHC) (juni 2013).

Du kan finde alle disse nyttige oplysninger i vores erklæringer om produktets bæredygtighed.

Find mere information i vores bæredygtighedsdeklarationer
industry, industrial, production line, process operator, hair net, food production, medical production, gloves, man