bucket_iconCreated with Sketch.

Akustikløsninger til udfordringerne i det moderne kontorbyggeri

Efterhånden som vi går mere og mere over til videnbaseret økonomi, er det vigtigt at tage højde for den forstyrrelse og utilfredshed, støj medfører for kontorpersonalet.  Medarbejdere er mere tilfredse og produktive, når de kan interagere frit med hinanden i et kreativt og inspirerende miljø. Over 90 % af driftsomkostningerne i en organisation hænger sammen med medarbejdernes effektivitet. Derfor er det vigtigt at have et miljø, der giver medarbejderne frihed og fleksibilitet til at samarbejde og arbejde koncentreret uden gå på kompromis med principperne for det moderne kontor.

Vigtigheden af god kontorakustik

I en undersøgelse udført af magasinet Leesman Review angav 76 % af kontormedarbejderne støj som en vigtig faktor på arbejdspladsen, og alligevel var kun 30 % tilfredse med støjniveauet på deres arbejdsplads.

Det er vigtigt at regulere støjniveauet i åbne kontorlandskaber og modulopbyggede kontorer ved brug af lydabsorberende og lydisolerende materialer. Et højt støjniveau kan nemlig føre til stress, fravær, koncentrationsbesvær og vanskeligheder med at udføre kognitive opgaver.

Forskning har vist, at medarbejdere i åbne kontorlandskaber er 15 % mindre produktive, har sværere ved at koncentrere sig og kan miste op til 20 minutters koncentreret arbejde om dagen på grund af mindre forstyrrelser på kontoret. I Storbritannien mister britiske arbejdsgivere f.eks. 30 milliarder britiske pund om året på grund af en kombination af produktionstab, rekruttering og fravær. Ikke desto mindre er det påvist, at der kan opnås positive resultater ved at ændre akustikken i kontormiljøet. 

Fleksibilitet er alfa og omega

På grund af de store økonomiske udgifter, der er forbundet med udviklingen af ejendomsprojekter, sætter mange bygherrer fokus på brugernes behov og projekterer fleksible, modulopbyggede bygninger. På den måde anerkender de, at lejernes behov er forskellige.  

At bygge med denne fremsynede tankegang og de samlede omkostninger for øje kræver holdbare produkter, der bidrager til et fleksibelt miljø, hvor det er relativt hurtigt og nemt at omkonfigurere ruminddelingen. 

Produktivitetsfremmende byggeri

Det kan være en udfordring at skulle reducere mængden af forstyrrelser og støjens skadelige virkninger og samtidig skabe et fleksibelt og motiverende arbejdsmiljø. Brugen af ikke-reflekterende og lydabsorberende materialer til lofter og vægge kan reducere efterklangstiden og dermed de forstyrrende virkninger på kontoret.

76 % af kontormedarbejderne angiver støj som en vigtig faktor at tage i betragtning på arbejdspladsen.

Magasinet Leesman Review

Følg os på Pinterest

Besøg os på Pinterest og se de smukke akustikløsninger.
Følg os, og bliv inspireret til at skabe lækre og behagelige loft- og vægløsninger.