Beskyttelse af personlige oplysninger

Rockfon (ROCKWOOL A/S) (“ROCKWOOL”) er forpligtet til at beskytte dit privatliv online.

Af denne grund har ROCKWOOL implementeret et sæt bindende koncernregler (BCR - Binding Corporate Rules), der introducerer en global standard for krav til databeskyttelse, som skal overholdes af alle ROCKWOOL-selskaber. 

Hvis du overdrager personoplysninger til ROCKWOOL via webstedet www.rockfon.dk (”websted”), vil ROCKWOOL behandle dem i fuld overensstemmelse med reglerne anført i de bindende koncernregler og den nationale lovgivnings regler om behandling af personoplysninger, således som det fremgår af følgende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, der er udarbejdet af ROCKWOOL International A/S.

1. Generelle principper for behandling af personoplysninger

Forordningen om behandling af personoplysninger giver en ramme for at sikre, at personoplysninger behandles ordentligt. ROCKWOOL vil til enhver tid sikre, at personoplysninger:

 • Behandles rimeligt, lovligt og transparent
 • Er passende, relevante og ikke er overdrevne
 • Er nøjagtige og opdaterede - unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger vil blive rettet eller slettet eller yderligere behandling vil blive suspenderet
 • Ikke gemmes længere end nødvendigt
 • Kun behandles til et bestemt, udtrykkeligt og lovligt formål og kun behandles i overensstemmelse med det formål de er indsamlet til.
 • Er sikre

2. Typer af personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger på en række måder, når du samarbejder med os via forskellige kanaler, herunder vores websted fx ROCKWOOL Career site.

Nogle af personoplysningerne er nødvendige, for at vi kan levere de tjenester til dig, som du har anmodet om, og visse andre personoplysninger er frivillige at oplyse. Vi vil altid fortælle dig, hvilke personoplysninger der er nødvendige (fx ved at markere dem med en stjerne (*)), og konsekvenserne af ikke at angive sådanne oplysninger til os, for eksempel at vi ikke fuldt ud kan opfylde din anmodning. 

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, kan generelt opdeles i følgende kategorier:

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, stilling, arbejdsplads mv.
 • Oplysninger, du giver, når du kontakter os via online kontaktformularer
 • Profiloplysninger, hvis du opretter en profil eller en konto hos os, herunder brugernavn og krypteret adgangskode
 • Brugerinformation, fx tekniske data vedrørende brug og visning, herunder IP-adresser, når du besøger vores websteder eller applikationer, herunder på tredjepartswebsteder, se også punkt 5 nedenfor
 • Til rekruttering gennem ROCKWOOL Career site vil vi desuden behandle
  • Færdigheder, uddannelsesmæssig baggrund og erhvervserfaring
  • Vurderingsresultater, af vurderinger foretaget som led i rekrutteringsprocessen
  • Alder og køn

   I de indledende faser af rekrutteringen indsamler og behandler vi ikke særlige kategorier af oplysninger såsom race eller etnisk oprindelse, politisk holdning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskab, genetisk/biometrisk data, seksuel orientering og/eller sundhed. Vi kan dog muligvis indsamle særlige kategorier af personoplysninger eller strafferegisteroplysninger på et senere tidspunkt i ansættelsesprocessen, hvis lokale arbejdsregler kræver det.

3. Vores formål med at behandle dine personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger i forbindelse med et legitimt formål, og generelt behandler vi kun dine personoplysninger, hvis:

 • Du har givet samtykke til en sådan behandling
 • Behandlingen er nødvendig for gennemførelsen af en kontrakt
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt
 • Behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vi eller tredjemand forfølger - og en sådan behandling ikke anses for at være skadelig for dig - såsom vores interesser i at udvikle, evaluere, markedsføre og sælge vores produkter og tjenester, udvikle og opretholde forretningsforbindelser med vores kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser fx via kundesegmentering og analyser og udarbejdelse af statistikker.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at gøre det lettere for dig at bruge webstedet, vores tjenester og produkter.
 • For at kontakte dig som en del af det almindelige kundeforhold.
 • Til at sende dig nyhedsbreve eller andet marketingmateriale, herunder spørgeskemaundersøgelser, hvis du har bedt om dette.
 • Til at yde generel kundeservice og support.
 • Til at få kundeindsigt og viden om, hvordan vores forskellige tjenester, herunder websteder og applikationer, bruges, samt til evaluering og forbedring af dem.
 • Til at skabe og følge op på forretningsmuligheder.
 • Til at rekruttere til ledige stillinger.
 • Til at gemme kandidater til potentiel fremtidig rekruttering.
 • Til at gemme ansøgninger til potentiel fremtidig rekruttering.
 • Til at tillade eksterne personer at være kundeemner eller i kandidatpuljer.
 • For at overholde gældende lovgivning.

4. Aktiv tilmelding

Webstedet giver brugerne mulighed for at vælge, om de ønsker at modtage vores nyhedsbreve, specialtilbud og andre informationer om nye funktioner, arrangementer og tjenester. Du vil modtage information om markedsføringstilbud forud for dataindsamlingen, og du vil blive bedt om at give dit samtykke, før vi sender markedsføringsmateriale til dig pr. e-mail. Ønsker du at blive slettet fra mailinglisten og dermed ikke at modtage flere henvendelser af denne art i fremtiden, skal du klikke på frameld-linket nederst i e-mailen, du ønsker at framelde. 

5. Cookies

Vi bruger cookies på vores websted. Læs mere om brug af cookies i vores Cookie Declaration.

6. ROCKWOOL-koncernen

Indsamlede personoplysninger kan overføres internationalt mellem selskaber i ROCKWOOL-koncernen inden for de formål, de blev indsamlet til, forudsat at en sådan overførsel af dine personoplysninger ikke er begrænset ved lov.

Hvad angår ROCKWOOL-selskaber etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke betragtes som sikre tredjelande (dvs. ikke sikrer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse), fungerer ROCKWOOLs bindende koncernregler som det legitime grundlag for overførsel af dine personoplysninger.

En oversigt over ROCKWOOL-koncernens organisation findes her

7. Offentliggørelse, overførsel og tilgængeliggørelse af personoplysninger til tredjepart

Vores offentliggørelse og overførsel af dine personoplysninger til tredjeparter (selskaber uden for ROCKWOOL-koncernen) holdes på et minimum og er betinget af, at der findes et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. Vi kan videregive eller stille personoplysninger til rådighed for tredjepart under følgende omstændigheder:

 • Tredjeparter, der udfører tjenesteydelser på vores vegne, fx hosting, it-support, marketingtjenester, administrative tjenester mv. Sådanne tredjeparter har kun lov til at behandle personoplysningerne i overensstemmelse med vores instruktioner og i henhold til en skriftlig databehandlingsaftale.
 • For at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder.
 • Hvis du på forhånd har givet samtykke til videregivelse af personoplysninger til en tredjepart.
 • I tilfælde af fusion, salg, joint venture, overførsel, overdragelse eller anden disposition af hele eller en del af ROCKWOOLs aktiver eller aktier (herunder uden begrænsning i forbindelse med konkurs eller lignende).
 • Som angivet i vores cookie-politik, jf. afsnit 5 ovenfor.

Hvis modtageren af personoplysningerne befinder sig i et land uden for EU/EØS, der ikke sikrer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, overfører vi kun dine personoplysninger til en sådan modtager efter at have indgået en skriftlig overførselsaftale baseret på EU-Kommissionens standardkontraktlige klausuler.

8. Dit samtykke

Som nævnt ovenfor vil nogle af vores behandlingsaktiviteter være baseret på dit samtykke. I så fald har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, ophører vi med at behandle dine personoplysninger, medmindre, og i det omfang, den fortsatte behandling eller opbevaring er tilladt eller krævet i henhold til gældende persondatalovgivning eller andre gældende love og bestemmelser. 

Bemærk venligst, at tilbagetrækning af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af behandlingen, før du trak det tilbage. Som følge af tilbagetrækningen af dit samtykke kan vi muligvis ikke opfylde dine ønsker eller levere vores tjenester til dig.

9. Sikkerhed

ROCKWOOL forpligter sig til at have de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på plads til at garantere sikkerheden af dine personoplysninger, og webstedet har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod tab, misbrug og ændring af personoplysninger under vores kontrol.

10. Dine rettigheder 

Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, med forbehold for visse lovfastsatte undtagelser. Du kan desuden protestere mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger, og du har ret til om nødvendigt at rette dine personoplysninger. Du kan også anmode os om at begrænse behandlingen.

Vi vil slette eller rette eventuelle oplysninger, som er unøjagtige eller forældede, når brugeren anmoder om det.

Du kan anmode om at få oplysninger afgivet på ROCKWOOL Career site slettet på ethvert tidspunkt. Oplysningerne opbevares dog i overensstemmelse med gældende lovmæssige og regelfastsatte krav. Data vil blive slettet i henhold lokale regler for sletning, der er konfigureret i systemet. Opbevaringsperioden er 6 måneder, medmindre lokale lovkrav indeholder en længere eller kortere obligatorisk opbevaringsperiode.

Vi vil også slette dine personoplysninger uden unødig forsinkelse, medmindre vi har et retsgrundlag for at fortsætte behandlingen, fx hvis behandlingen er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare en retskrav eller er nødvendig for at gennemføre en kontrakt med dig.  

For at gøre brug af nogen af ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte os. Se afsnit 13.

I forbindelse med sådanne anmodninger bedes du give os de relevante oplysninger for, at vi kan håndtere din anmodning, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig. Vi besvarer din anmodning hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i behandlingen af dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at du kan indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed.

11. Klager

Hvis du har nogen klager over behandling af personoplysninger udført af ROCKWOOL, er du velkommen til at kontakte os når som helst. Se afsnit 13.

Vi vil gennemgå og vurdere din klage, og om nødvendigt vil vi kontakte dig for at få yderligere oplysninger. Vi vil altid bekræfte modtagelsen af din klage eller indsigelse inden for 5 arbejdsdage 

Vi bestræber os på at behandle enhver klage eller indsigelse inden for en måned. Hvis det ikke er muligt at træffe en beslutning inden for en måned, vil vi informere dig om årsagerne til forsinkelsen og hvornår beslutningen kan forventes fremlagt (højst 6 måneder efter modtagelsen).

På ethvert tidspunkt, før, under eller efter klageprocessen beskrevet ovenfor, kan du også indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed eller en anden relevant domstol eller myndighed. 

12. Link til andre websteder mv.

Vores websted kan indeholde links til andre websteder eller til integrerede websteder. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre virksomheders websteder (tredjepartswebsteder) eller for sådanne virksomheders praksis vedrørende indsamling af personoplysninger. Når du besøger tredjepartswebsteder, bør du læse ejernes politikker om beskyttelse af personoplysninger og andre relevante politikker.

13. Kontaktoplysninger

Hvis du har en anmodning eller et spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger eller denne privatlivspolitik generelt, så kontakt os venligst:

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
2640 Hedehusene
Denmark

Group Legal Affairs
E-mail: dataprotection@rockwool.com