En cirkulær økonomi inden for byggeriet

06 februar 2020

Genanvendelse af fremstillede varer bliver stadigt vigtigere på grund af konstant befolkningstilvækst, svindende ressourcer og klimaforhold.

RockWorld imagery, The big picture, rocks, stone, mountains

Når du vurderer et produkts bidrag til den cirkulære økonomi, er det nødvendigt at vurdere flere aspekter.

1. Hvad sker der med selve produktet, efter at det er brugt? Genbruges det i et åbent eller lukket kredsløb?

2. Hvilke andre sekundære materialer kan genbruges ind i produktet? Bliver disse materialer upcycled eller downcycled?

3. Er der en knaphed forbundet med brugen af yderligere primære råvarer, og hvad er effektiviteten af brugen af disse materialer?

1. Genbrug med lukket kredsløb af vores egne bæredygtige produkter

Cirkulær økonomi handler om at gå bort fra den nuværende forbrugsmetode og i stedet reducere vores materialefodaftryk gennem effektiv og rentabel genbrug af materialer. For at verden kan blive ressourceeffektiv, skal vi levere produkter, der er så bæredygtige som muligt, og samtidig bruge færrest mulige ressourcer.

  • Ingen af vores fabrikker sender stenuldsaffald til deponi
  • Få et bæredygtigt produkt, som indgår i et lukket kredsløb
  • Stenuld er et genanvendeligt materiale, der kan genbruges 100 %.

I 2018 blev der indsamlet 130.000 ton stenuld til genanvendelse.  Vi downcycler ikke, for stenuld kan rent faktisk genanvendes igen og igen...

2. Upcycling af affald fra andre brancher

Ved evalueringen af et produkts bæredygtighedsprofil er det nødvendigt at danne sig et fuldt overblik over genanvendelsesmulighederne for affaldsstrømmen (sekundære materialer).

  • Vi upcycler affald fra andre brancher og skaber værdi, idet vi forhindrer, at affaldet ender på lossepladser. Vi udnytter affaldsmaterialer på en fantastisk måde
  • Vi tager ingen knappe ressourcer fra andre brancher
  • Vi bidrager i væsentlig grad til den cirkulære økonomi

3. Naturlige primære ressourcer der fornyer sig selv

Stenuld er en uudtømmelig ressource og et bæredygtigt byggemateriale. Stenuld blev opdaget på Hawaii i begyndelsen af 1900-tallet og er et naturligt biprodukt af vulkansk aktivitet, som smeltes og spindes til naturfibre.

  • Jorden producerer 38.000 gange mere stenmateriale, end ROCKWOOL bruger om året til fremstilling af stenuld.
  • Vi udnytter stenmaterialet særdeles effektivt, da 1 kubikmeter sten kan blive til 2.200 m2 loftplader, svarende til otte tennisbaner
video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon
Video

Genbrug af Rockfon produkter i et lukket kredsløb

For at bevæge sig væk fra den nuværende mere lineære forbrugsmetode reducerer den cirkulære økonomi vores materielle fodaftryk ved at genbruge materialer effektivt og rentabelt.

video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon
Video

Upcycling af affald fra andre industrier

Fordi vi hos Rockfon har en efterspørgsel på flere nye produkter end vi får returneret til genbrug, har vi brug for yderligere råmateriale.