En cirkulær økonomi i byggeriet

6. februar 2020

At genbruge færdigproducerede varer bliver afgørende på grund af befolkningsvæksten, de skrumpende ressourcer og klimaændringerne.

Vulkanske sten, hvorfra der fremstilles stenuld. Stenuld er fremstillet af sten, som er et naturligt materiale.

Byggebranchen spiller en rolle i at minimere 1-2 milliarder tons affald, der hvert år lander på en losseplads. Det er en opgave, som vi meget alvorligt. Nu er det også mere vigtigt end nogensinde med voksende befolkninger og færre ressourcer til rådighed, at både virksomheder og forbrugere i højere grad genbruger varer og produkter. Og ikke mindst at være bevidste om råvarerne og hvad der sker med materialerne, efter at de er returneret til producenten

Når man vurderer et produkts bidrag til den cirkulære økonomi, skal man vurdere flere aspekter:

 • Hvad sker der med selve produktet efter brug? Bliver det genbrugt i et lukket kredsløb eller åbent kredsløb
 • Hvilke andre sekundære materialer kan genbruges i fremstillingen af produktet? Er disse materialer upcycled eller downcycled?
 • Er der knaphed forbundet med brugen af ​​yderligere primære råmaterialer, og hvordan bliver disse råmaterialer effektiviseret?

I den cirkulære økonomi er målet at bruge produkter så længe som muligt og med størst mulig grad af genbrug, når de er ved at være udtjente. Hos Rockfon leverer vi langvarige løsninger til bygninger - såsom akustiske lofter og vægabsorbenter.

Closed loop af vores egne bæredygtige produkte

Den cirkulære økonomi reducerer vores vores materiale fodaftryk ved at genbruge materialer effektivt og rentabelt. For at have en ressourceeffektiv verden er vi nødt til at levere de mest holdbare produkter, samtidig med at vi bruger færrest mulige ressourcer.

 • Ingen af vores fabrikker sender stenuldsaffald til lossepladser
 • Få et bæredygtigt produkt fra et lukket kredslø
 • Stenuld kan genbruges og genanvendes

163.000 tons stenuld blev indsamlet til genbrug i 2020. Faktisk downcykler vi ikke, stenuld kan genbruges igen og igen.

DK - Closed loop - Sustainability

Upcycling af affald fra andre industrier

Da vi hos Rockfon producerer flere nye produkter, end vi får returneret til brug i vores lukket kredsløb, har vi brug for yderligere råmateriale. Til dette upcykler vi materialer, der ellers ville bl

Upcycling af affald fra andre industrier

Vi recirkulerer affald fra andre industrier og skaber værdi i stedet for at sende til lossepladser

 • Vi recirkulerer affald fra andre industrier og skaber værdi af affaldet i stedet for at sende det til lossepladser
 • Vi bruger ikke nogle knappe ressourcer fra andre industrier
 • Vi bidrager stærkt til den cirkulære økonomi

Stenuld er naturlig, forekommende ressource

Stenuld er en uudtømmelig ressource og et bæredygtigt byggemateriale. Opdaget på Hawaii i begyndelsen af ​​det nittende århundrede som et naturligt biprodukt af vulkansk aktivitet, der smeltes og derefter spindes til naturlige fibre. I dag forbedrer stenuld folks arbejde og velbefindende på alle mulige forskellige måder.

 • EJorden producerer 38.000 gange mere stenmateriale end der bruges til at fremstille ROCKWOOL stenuld årligt
 • Stenen bruges meget effektivt af os, da 1 kubikmeter sten bliver til 2.200 m2 loftplader - det svarer til otte tennisbaner af loftplader.

Rockfon er ikke kun den bedste i klassen, når det kommer til akustik, men vi bidrager også positivt til genbrugskvaliteten og er certificeret bedst i klassen "sikkerhed" af ​​de bedste organisationer. I betragtning af at vi bruger mere end 90% af vores tid indendørs, er dette en vigtig egenskab, som vi fortsat vil fokusere på.

Lad Rockfon produkter være dit bidrag til den cirkulære økonomi.