Reducer emissioner
0

Vi vil reducere vores CO2 udledning med en tredjedel inden 2034.

Affald til deponi
0

Intet affald fra vores fabrikker skal sendes til lossepladser

Vedvarende energi
0

Mere end 50% af vores strøm kommer fra vedvarende energi

CO2 neutral fremtid

I 2020 tilsluttede sig ROCKWOOL Gruppen det ambitiøse Science Based Targets Initiative (SBTi) og forpligtede sig til at reducere udledningen af drivhusgasserne med en tredjedel inden 2034.

Dette betyder at reducere CO2 udledningen med 38% i produktionen og yderligere 20% i ikke-produktionsrelateret udledning (både "upstream" og "downstream"). Dette inkluderer CO2 udledning relateret til hele værdikæden såsom råmaterialer, installation og transport.

Disse mål er et vigtigt skridt i retning af dekarbonisering og opnåelse af CO2 neutral i vores samfund inden 2050.

school, pupils, kids, school children, class room, people, education

Vores investering i innovation

Reduktion af vores CO2 udledning i produktionen er det primære område for teknologisk innovation.

I ROCKWOOL har vi været banebrydende med elektrisk smelteteknologi i lande, hvor el-påvirkningen fra nettet er lav, og samtidig har vi investeret i en brændstof-fleksibel smelteteknologi, som hjælper os med at skifte til mindre kulstofintensive brændstoffer.

I 2021 vil vores største produktionsanlæg i Polen skifte til naturgas, og vi er meget begejstrede over det.

industrial, manufacturing, engineering, technology, factory

Miljø- og kvalitetsstyring

 

Vi forbedrer altid vores produktion ved hjælp af førende miljø- og kvalitetsstyringssystemer, der er certificeret af tredjeparter, der følger ISO 14001 "Miljøledelsessystemer - Krav med vejledning til brug" og ISO 9001 "Kvalitetsstyringssystemer - Krav".

Læs mere om vores ISO 14001 certifikater
marshall county, mississippi, Mar 4, tile plant, manufacturing, Rockfon, ceiling tile, cartons, worker, tile inspection, production