Diffus ventilation

Når man opholder sig i et lokale med dårligt indeklima i længere tid, kan det skabe stress og fald i produktiviteten og kreativiteten. Derfor er der god grund til at prioritere loftventilation for at sikre højere effektivitet og mindre stress.

Bedre trivsel

Indeklimaet har stor betydning for vores generelle sundhed – og det påvirker vores koncentration, stressniveau og produktivitet på arbejdspladsen.

Et godt indeklima skabes af mange forskellige faktorer; vigtigst er lyd, lys og luft – herunder loftventilation. Med andre ord kan man sikre et godt indeklima, hvis man har styr på: 

Omgivelser uden støj og forstyrrende ekko
Den rette belysning til de forskellige opgaver
Frisk luft med køling for at sikre den rette temperatur
Som bygherrerådgiver ved vi også, at arkitekter sætter stor pris på diffus ventilation med nedhængte lofter, fordi de kan projektere bygningen med lavere etagehøjde, og at der er færre synlige armaturer.

Jürgen Nickel

Danmark
Dr.-Ing., Commissioning, Indeklima og Bæredygtighed, Rambøll

Den smarte løsning

Rockfon Blanka og diffus ventilation passer perfekt til kontorer, restauranter eller i klasselokaler, hvor der er behov for loftventilation, men hvor ventilationsløsningen ikke må optage al loftshøjden. Derudover er det en ideel løsning, hvis der både er ønsker til lavt og højt luftskifte.

Her fungerer de akustiske loftplader som et stort indblæsningsarmatur; den friske luft siver langsomt igennem hele overfladen i det nedhængte loft uden synlige indblæsningsarmaturer og sikrer det nødvendige luftskifte helt uden støj og træk.

Loftet som kølende flade

Sivelofter, kølelofter eller diffus ventilation – kært barn har mange navne. Det vigtigste er dog at forstå, at ved at anvende Rockfon Blanka loftsystemer til diffus ventilation er det muligt at køle luften, der anvendes til indblæsningen. Dermed bliver den luft, der siver igennem loftsystemet, kold, og hele loftet er dermed en stor køleflade.

Det er endvidere muligt at anvende den kolde udeluft i en større del af året uden forvarmning i forhold til traditionel ventilation. Denne løsning til loftventilation er altså både energibesparende og miljøvenlig.

diffuse ventilation, illustration, drawing, air, office, indoor environment, rockfon

Loftventilation med ubegrænsede indretningsmuligheder

Når man kigger på loftventilation, er der ofte en del ting, man skal tage hensyn til. Men benytter man et loft med diffus ventilation, er der kun et minimum af ventilationskanaler, og der er ingen træk fra loftet.

Det betyder, at der ikke skal tages hensyn til ventilationskanaler ved ombygninger i virksomheden eller ved organisationsændringer, hvor lokalerne skal anvendes til andre formål end oprindeligt tænkt.

Der skal heller ikke tænkes på at flytte arbejdspladser de steder, hvor luften indblæses, for med diffus ventilation er træk elimineret.

Rockfon Blanka og diffus ventilation giver dig den bedste lydabsorption, den højeste lysrefleksion og sikrer det optimale flow af frisk luft ved diffus ventilation. Det giver højere trivsel og et bedre arbejdsmiljø.

Rockfon Blanka er en gennemtestet løsning til diffus ventilation, der sikrer:

En miljøvenlig og økonomisk rentabel loftløsning
Frisk luft med den rette temperatur
Reduktion af bygningshøjden eller en højere loftshøjde
Forbedring af akustikken og minimering af støjen
Ubegrænsede indretningsmuligheder uden trækproblematik

 

Book fremvisning af showroom

 

Velegnede produkter til diffus ventilation