Luftfugtighed, lyd og dagslys påvirker indeklimaet

1. januar 1

Et godt indeklima med den rette luftfugtighed, et lavt støjniveau og masser af dagslys er afgørende for vores sundhed og trivsel.

Indeklima, luftfugtighed, akustik, dagslys, støjdæmpning

Indeklima handler om mere end blot temperatur

I dag, hvor vi tilbringer 90 % af vores tid indendørs, heraf to tredjedele i vores eget hjem, har et godt indeklima stor betydning for vores komfort og sundhed.

Indeklima handler om andet end blot temperatur, selv om det naturligvis er vigtigt, at vi har det komfortabelt uanset vejret og årstiden. Hvis luftfugtigheden er for høj, kan det f.eks. føre til luftvejsproblemer, og hvis den er for lav, kan det påvirke vores søvn og give hudproblemer.

Mængden af lys er også vigtig. Eksponering for dagslys giver os energi og betragtes som et af de mest efterspurgte forhold på arbejdspladsen.

Støj kan gøre os syge

Selv om vi måske ikke umiddelbart forbinder akustikken med vores helbred, kan den akustik, vi oplever indendørs, rent faktisk gøre os syge – eller være med til at holde os raske. Uønsket støj er en af de vigtigste årsager til stress i hjemmet. Den kan øge risikoen for forhøjet blodtryk og diabetes samt forstyrre din søvn. Ifølge Det Europæiske Miljøagentur (EEA) kan 10.000 dødsfald i Europa tilskrives støj 3.

80 millioner europæere bor i et hjem med dårligt indeklima, selv om der i dag findes teknologi, som kan ændre på forholdene. Med den rigtige isoleringstype kan der opnås en behagelig temperatur og luftfugtighed indendørs, samtidig med at uønsket støj minimeres – og som en bonus kan man samtidig spare penge på energiregningen.

Ved at fokusere på både termisk og akustisk komfort og skabe rummelige, lyse rum er ROCKWOOL loft- og isoleringsløsninger med til at gøre os sundere, gladere og mere produktive indendørs.

Lydabsorption

Konsekvenserne af dårlig akustik kan være omfattende for både produktiviteten, indlæringsevnen og helbredet. Med de rigtige lydabsorberende produkter kan der skabes behagelige rum med en positiv indvirkning.

Læs mere

Relaterede historier

Vores tankegang – andre temaer