En sund arbejdsplads er mere produktiv

1. januar 1

At kurere syge bygninger giver både øget indtjening og større trivsel.

Brug for sunde arbejdspladser

Siden man i 1980'erne blev opmærksom på fænomenet syge bygninger som en problemstilling, har arbejdsgiverne øget deres indsats for at forbedre miljøet på arbejdspladsen. Vi tilbringer trods alt op til 90 % af vores tid indendørs, så det er vigtigt, at vores arbejdsplads virker fremmende for vores sundhed.

Behovet for sunde arbejdspladser er endnu vigtigere i dag, hvor vi i stigende grad overgår til en videnbaseret økonomi. 92 % af en virksomheds driftsomkostninger er direkte forbundet med personaleudgifter1 , og derfor er alt, hvad der kan forbedre medarbejdernes produktivitet, gavnlig for virksomheden. 

Undersøgelser viser, at fordelene ved at investere i en sund arbejdsplads berettiger omkostningerne. F.eks. oplevede 79 % af de bygningsejere, som investerede i en strategi til sunde bygninger, at deres medarbejderes tilfredshed og engagement voksede2 . Medarbejderundersøgelser viser, at stærkt engagerede medarbejdere kan øge virksomhedens resultat med 30 %3

Sunde bygninger er også mere værdifulde i sig selv. Knap tre fjerdedele af bygningsejerne angav, at sunde bygninger var nemmere at udleje og mere attraktive over for lejere i den velhavende ende af skalaen. Og 62 % af bygningsejerne oplevede en positiv effekt for bygningens værdi4, hvilket betyder, at bæredygtige egenskaber kan påvirke prisen ved videresalg5..

Vi hjælper med at kurere syge bygninger

Der er dog stadig et stykke vej endnu. Ifølge 60 % af svarpersonerne i en undersøgelse fra 20166opfattes adgang til dagslys stadig som en vigtig faktor på en sund arbejdsplads. Og kun 34 % af medarbejderne er tilfredse med støjniveauet, selv på nye arbejdspladser7.

ROCKWOOL isolering hjælper med at kurere syge bygninger og skabe et bedre arbejdsmiljø. Vores akustiklofter og isoleringsløsninger reducerer støjniveauet, så medarbejderne kan koncentrere sig, også i åbne kontorlandskaber, mens termisk isolering af stenuld er med til at opretholde en optimal indetemperatur. Den glatte, reflekterende overflade på vores loftplader betyder desuden, at lyset spredes mere effektivt.

Det potentielle afkast taget i betragtning er der en klar værdi at hente for bygningsejere og arbejdsgivere, hvis de imødekommer behovet om sunde bygninger og indarbejder menneskeorienteret design på arbejdspladsen.

 

1: Leesman Report, 100,000+ A workplace effectiveness report 
2: Dodge Data & Analytics, "Smart Market Report", 2016
3: Hay Group, "Employee Engagement" 
4: Leesman Report, 100,000+ A workplace effectiveness report
5: GRESB, "The Value of an Integrated Sustainability Strategy for Real Estate Companies and Funds", 2016
6: 
Dodge Data & Analytics, "Smart Market Report", 2016

7: Leesman, "The next 250K"

 

1/1

Kontorakustik

Over 90 % af driftsomkostningerne i en organisation hænger sammen med medarbejdernes effektivitet. Derfor er det vigtigt at tage højde for den indvirkning, akustikken og indeklimaet har på kontorets medarbejdere.

Læs mere

Relaterede historier

Vores tankegang – andre temaer