bucket_iconCreated with Sketch.

Kombinationen af lydisolering og lydabsorption er særdeles effektiv

Bygningens indretning skal være så fleksibel, at der er plads til forandringer, når organisations ændrer sig, og der opstår nye behov. Hvad enten der er tale om nybyggeri eller et renoveringsprojekt, skal arkitekterne finde løsninger, der skaber god akustik og samtidig gør det muligt for bygningens brugere at designe deres kontorer på den måde, der fungerer bedst for dem.

Lydisolering og lydabsorption sikrer arbejdspladsen

Ifølge Alan Hedge fra Cornell University er menneskeskabt støj den største forstyrrende faktor på arbejdspladsen, og derfor er det vigtigt at sikre både god lydabsorption og god lydisolering.

Arbejdspladsens indretning har gennemgået en stor udvikling gennem tiderne. Arkitekter og designere tilstræber konstant at finde den perfekte balance mellem at fremme medarbejdernes trivsel og uforstyrrethed og samtidig bevare et kollaborativt og dynamisk arbejdsmiljø.

Inden revolutionen med åbne kontorlandskaber sad de fleste videnmedarbejdere på modulopbyggede kontorer. I Storbritannien var Sir Charles Trevelyan en af de første, der tænkte over indflydelsen af arbejdsomgivelserne. Han forklarede, at det var vigtigt med separate rum for at undgå forstyrrelser og fremme koncentrationen.

Funktionærer på samlebånd

I begyndelsen af det 20. århundrede så arkitekterne det som deres opgave at befri kontormedarbejderne fra de små trange kasser, de hidtil havde arbejdet i, ved at udvikle store og fleksible åbne kontorlandskaber. I den bedste mening nedbrød man de modulopbyggede kontorer for at opnå mere interaktive og dynamiske arbejdspladser. Men de åbne kontorlandskaber blev i stedet til noget, der mindede om et samlebånd bemandet af funktionærer.

Modularitet er svaret

Det kan være en udfordring at skulle reducere mængden af forstyrrelser og støjens skadelige virkninger og samtidig skabe et fleksibelt og motiverende arbejdsmiljø med plads til koncentration og private samtaler. I mange åbne kontorlandskaber har man løst problemet ved at indrette mødelokaler eller stilleområder, hvor medarbejderne kan trække sig tilbage for at arbejde på opgaver, der kræver stor koncentration. Men med modularitet og flytbare skillevægge kan der opstå andre udfordringer. Støj i ét rum kan overføres hen over skillevæggene og igennem loftet og forstyrre freden i det tilstødende kontor. F.eks. kan lydudveksling fra rum til rum reducere produktiviteten med op til 7 %.

Forskning har vist, at medarbejdere, som er udsat for støj i åbne kontorlandskaber, er 15 % mindre produktive, har sværere ved at koncentrere sig og kan miste op til 20 minutters koncentreret arbejde om dagen på grund af mindre forstyrrelser på kontoret. Brugen af lofter, der både er absorberer og isolerer for støj, kan blokere lyd, der afgives fra rummet ved siden af eller gulvet ovenover. Det reducerer de forstyrrende virkninger på arbejdspladsen og kan samtidig give den nødvendige diskretion til udveksling af følsomme oplysninger.

Video thumbnail, campaign video, db range, sound absorption, sound insulation
Video

Hvad er lydisolering og lydabsorption

Forskellen på lydisolering og lydabsortion forklares af Akustiker Per Trøjgaard Andersen fra Lloyds Register.

Forskning har vist, at medarbejdere, som er udsat for støj i åbne kontorlandskaber, er 15 % mindre produktive, har sværere ved at koncentrere sig og kan miste op til 20 minutters koncentreret arbejde om dagen på grund af mindre forstyrrelser på kontoret.
NCC kontor i Jönköping,Sweden,Jönköping,3.600 m²,Arkitekthuset i Jönköping,Västerhuset AB,Akustik & Montage AB,Ola Österling,Office,Rockfon Krios dB42,E-edge,600x600,white,Chicago Metallic™ T24 Click 2890

Lydisolering med loftplader reducerer overførslen af lyd fra et rum til et andet.

Bygningsisolering og teknisk isolering

Vi er den førende leverandør af brandhæmmende stenuldsisolering. Vi leverer produkter og løsninger til alle større anvendelsesområder til både bolig- og erhvervsbyggeri. Vores løsninger er også udviklet til forbedring af OEM-produkter eller systemegenskaber og til optimering af produktionen i proces-, offshore- og marineindustrien.

Vælg dit land
ROCKWOOL logo and image