bucket_iconCreated with Sketch.

Byggeri i dag og for fremtiden

En skole består af mange forskellige rum og områder, f.eks. undervisningslokaler, idrætssale, kantiner og kontorer, der hver især medfører specifikke krav.  Skolens brugere er meget forskelligartede, bl.a. på grund af den store aldersforskel på elever og lærere, og derfor kan det være en kompliceret og krævende opgave for arkitekterne at tegne en skole.

Et ekstra krævende miljø

Hvad enten der er tale om nybyggeri eller et renoveringsprojekt, er en skole en bygning, der skal holde i mange år. Derfor skal der tages højde for fremtidens behov. Byggematerialerne skal være nemme at vedligeholde, fleksible og robuste.

Et roligere læringsmiljø

I de senere år har en række undersøgelser givet et detaljeret billede af den indvirkning, skolen som bygning har på eleverne, idet bygningen både kan fremme og forstyrre læringsprocessen. Vi ser bl.a., at et meget højt støjniveau kan påvirke elevernes sundhed, deres måde at tænke på og deres generelle faglige præstationer.

Uanset om undervisningen foregår ved traditionel klasseundervisning eller i et mere dynamisk læringsmiljø med gruppearbejde, er det vigtigt, at der er et hensigtsmæssigt støjniveau i rummet. Det påvirker lærerens evne til at lære fra sig og elevernes evne til at lære. I en undersøgelse af, hvordan støjforurening i et undervisningslokale påvirkede elevernes faglige præstationer, konkluderede man, at støj begyndte at gå ud over prøveresultaterne allerede ved 41 dB. F.eks. fandt en gruppe forskere i Frankrig ud af, at 8-9-årige skoleelever scorede 5,5 point lavere i deres nationale tests for hver 10 dB stigning i støjniveauet.

Hvis vi vil forbedre støjforholdene i undervisningslokalet, skal vi designe læringsmiljøer med materialer, der absorberer og kontrollerer lyden.

Holdbarhed og sikkerhed

Ud over at give en fantastisk lydabsorption og dæmpe uønskede lyde skal overfladerne i en skole også være slidstærke. De skal kunne tåle den hårdhændede behandling, der typisk finder sted i skoler, og samtidig leve op til krav om brandsikkerhed, så forældre, lærere og elever kan føle sig trygge. 

Design og ledelsesbeslutninger

Designudfordringerne ved at skabe fleksible, moderne undervisningslokaler betyder, at ledelsesbeslutninger om design og byggeri skal træffes med et langsigtet perspektiv og øget fokus på at finde de bedst egnede materialer. Dermed opnås en optimering, der letter bygningens vedligeholdelse.

Bygget til succes

Når vi kender kravene til en bygning og forstår, hvordan bygningen vil påvirke brugerne, kan vi mindske eller måske udligne eventuelle negative virkninger.

Når vi harmoniserer undervisningslokalerne med lydabsorberende, holdbare materialer, beskytter vi eleverne og skaber et læringsmiljø, der er bygget til succes.

8-9-årige skoleelever scorer 5,5 point lavere i deres nationale tests for hver 10 dB stigning i støjniveauet.

Allen, J.G. et al.

Følg os på Pinterest

Besøg os på Pinterest og se de smukke akustikløsninger.
Følg os, og bliv inspireret til at skabe lækre og behagelige loft- og vægløsninger.