Din bæredygtige byggepartner

Affald fra byggeriet og nedrivning svarer til ca. en tredjedel af alt affald i EU, hvoraf meget ender på lossepladsen. Det behøver ikke at være sådan. Vi er ikke kun bevidste om affaldsmængden i vores branche, men vi er forpligtet til at gøre vores del ved at tage ansvar for vores eget affald og gøre vores absolut bedste for at minimere mængden af affald.

Råmaterialerne i vores akustikløsninger er naturlige og rigelige, så du kan være sikker på, at du støtter miljøet gennem hele cyklussen - fra at forbedre menneskers velbefindende til at hjælpe planeten. Rockfon bruger natursten, vi genbruger som en del af den cirkulære økonomi og forpligter os til at reducere vores CO2 aftryk hvert år.

Vi tager en livscyklus tilgang, og vi undersøger alle faser af vores produkters livscyklus for mulige forbedringer.

Magdalini Psarra

Lukket sløjfe genanvendelse

I en cirkulær økonomi skal produkter bruges så længe som muligt og genbruges eller genanvendes i størst mulig grad, når de er udvtjente. Derfor har vi designet vores løsninger til at være holdbare og samtidige nemme at demontere, når en bygning renoveres eller nedrives. Det giver mulighed for genbrug af materialerne. Faktisk kan vores stenuldsprodukter genbruges et uendeligt antal gange uden nogen påvirkning på deres kvalitet.

Lige nu tilbyder Rockfon også returtagning af udtjente akustikplader eller afskær til vores kunder i bl.a. Danmark og andre vigtige europæiske markeder, og vi planlægger at udvide denne service til endnu flere lande i de kommende år. Dette giver vores kunder mulighed for at returnere gamle stenuldslofter eller -afskæringer fra installationen til genbrug i vores fabrikker. Det reducerer materialeforbrug og sparer affald til deponi og losseplads.

 

DK -  Closed loop - Sustainability

Fra affald til værdi med upcycling

Selvom vores stenuldsprodukter er fremstillet af en af ​​de mest tilgængelige råmaterialer på jorden nemlig sten, stræber vi stadig efter at udnytte vores ressourcer bedre. På grund af designet af vores stenuldsproduktion kan vi bruge affald, der ellers kan deponeres. Faktisk indeholder vores stenuldsprodukter gennemsnitlig cirka 40 procent genbrugsmateriale i henhold til ISO 14021.

Vores evne til at kombinere råmateriale såsom stenuld med upcyklede affaldsmaterialer fra andre industrier, der har få genanvendelsesmuligheder, er grunden til, at vores produkter passer perfekt til fremtidens cirkulære økonomi og bæredygtige bygninger.

DK - Upcycling Downcycling - Sustainability

Cradle to Cradle Certified®

Drevet af vores forpligtelse og filosofi til at fremstille produkter, der påvirker mennesker og planeten positivt, har vi valgt at certificere vores akustiske løsninger med Cradle to Cradle certificering. I programmets kategori pproduktcirkularitet fik vores løsninger guld, hvilket beviser vores cirkularitetshistorie og det faktum, at vi har virkelig cirkulære produkter.

city, buildings, skyscraper, trees, office building

Andre produktfordele