Juridisk meddelelse

Alt indhold på denne hjemmeside tilhører ROCKWOOL A/S og er beskyttet af loven om ophavsret. Det er tilladt at bruge dokumenter (såsom årsberetning, miljøredegørelse, pressemeddelelser, datablade m.m.) fra denne hjemmeside, såfremt (1) nedenstående ophavsretsnotits fremgår af alle kopier, (2) brugen af dokumenter fra denne hjemmeside er til oplysningsformål og ikke-kommerciel brug, og dokumenterne ikke kopieres eller offentliggøres på nogen netværkscomputer eller noget medie, og (3) der ikke foretages ændringer i dokumenterne. Brug af dokumenterne til andet formål forbydes udtrykkeligt og kan medføre strenge civil- og strafferetlige sanktioner.

Denne hjemmesides design og layout tilhører ROCKWOOL A/S. Tilladelsen til at bruge ovennævnte dokumenter omfatter ikke designet eller layoutet på denne hjemmeside eller på noget andet websted, som tilhører eller kontrolleres af ROCKWOOL A/S (herefter kaldet "ROCKWOOLs hjemmesider"). Designet eller layoutet på ROCKWOOLs hjemmesider må ikke kopieres eller efterlignes, hverken helt eller delvist. Logoer, grafik og billeder fra ROCKWOOLs hjemmesider må ikke kopieres eller videresendes uden udtrykkelig tilladelse fra ROCKWOOL A/S.

ROCKWOOL A/S påtager sig intet ansvar for, hvorvidt oplysningerne i dokumenterne og den tilhørende grafik, som er offentliggjort på denne hjemmeside, er egnede til et givet formål. Dokumenterne og den tilhørende grafik stilles til rådighed, som de er og forefindes, uden nogen form for garanti. Selv om intet i denne juridiske meddelelse udelukker eller begrænser vores hæftning for urigtige oplysninger, død eller personskade, som skyldes uagtsomhed fra vores side, hæfter ROCKWOOL A/S under ingen omstændigheder for direkte skader, indirekte skader, følgeskader eller enhver anden skade, der skyldes brugs-, data- eller driftstab, det være sig i forbindelse med søgsmål i forbindelse med en kontrakt eller uagtsomhed eller ethvert andet søgsmål, der måtte opstå af eller i forbindelse med brugen af oplysningerne på denne hjemmeside.

Dokumenterne og den tilhørende grafik, som er offentliggjort på denne hjemmeside, kan indeholde tekniske eller typografiske fejl. ROCKWOOL A/S bestræber sig på at opretholde en konstant, fejlfri tjeneste, men vi kan ikke garantere, at hjemmesiden eller de tjenester, vi tilbyder, altid er til rådighed og fri for fejl. Selv om vi benytter antivirussoftware til beskyttelse af denne hjemmesides indhold mod kendte vira, kan ROCKWOOL A/S ikke garantere, at materialet, der er tilgængeligt og/eller kan downloades på denne hjemmeside, er fri for skadelig kode. Det er dit eget ansvar at sikre, at du har truffet forholdsregler for at beskytte dit computersystem mod virus. I det omfang loven tillader det, påtager ROCKWOOL A/S sig intet ansvar for skader eller tab, som følger af eventuelle fejl på denne hjemmeside eller af, at denne hjemmeside er utilgængelig.

Eventuelle hyperlinks på denne hjemmeside er udelukkende medtaget som en hjælp til dig. Hvis du vælger at følge et hyperlink, forlader du denne hjemmeside. ROCKWOOL A/S har ingen kontrol over og kan ikke stå inde for indholdet på andre hjemmesider, og vi påtager os intet ansvar for skader eller tab, som følger af din brug af eventuelle hyperlinks.

Varemærker

ROCKWOOL Rockfon, Rockpanel, Grodan og Lapinus og/eller navne på andre produkter, som nævnes på denne hjemmeside, er enten handelsnavne eller registrerede varemærker tilhørende ROCKWOOL A/S og/eller dennes tilknyttede organisationer og må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke.