Indbygget brandsikring

1. januar 1

Uanset hvor intens branden er, vil ikke-brændbare materialer ikke bidrage til den

Ikke-brændbar og brandbestandig – hvad er forskellen?

Begreberne "ikke-brændbar" og "brandbestandig" bliver ofte blandet sammen. Der er imidlertid en meget vigtig forskel på de to begreber. Hvis et materiale er ikke-brændbart, brænder det ikke under faktiske brugsforhold. Det er en helt enkel og entydig egenskab. Et brandbestandigt materiale vil derimod bidrage til branden, når ilden har fået bugt med de kemikalier, som er tilsat produktet for at forhindre antændelse. Det er vanskeligere at udtrykke, hvor brandbestandigt et materiale er. 

Derfor er ikke-brændbare materialer et centralt element i brandforskrifter verden over og helt afgørende for bygningssikkerheden i tilfælde af brand. Uanset brandkilden, temperaturen eller ilttilførslen vil ikke-brændbare byggematerialer og bygningselementer forblive meget modstandsdygtige over for brand. Ifølge brandforskrifterne kan der anvendes ikke-brændbare materialer i ubegrænset omfang i ethvert byggeri.

Brandbestandig

Brandbestandige materialer er derimod brændbare. Der findes ingen global standard for måling af, hvor meget et brændbart produkt bidrager til spredning og udvikling af brand. Der findes dog metoder til måling af:

  • Hvor nemt produktet antændes
  • Hvor meget varme der afgives, når produktet brænder
  • Hvordan ilden breder sig på produktets overflade
  • Hvordan produktet nedbrydes, når det brænder
  • Hvor meget og hvilken type røg der afgives

En afgørende rolle 

På grund af disse forskellige parametre er klassificeringsordninger for brændbare produkter meget komplekse, og produkternes brandmæssige egenskaber beskrives ofte i forhold til prøvningsforholdene. Resultaterne kan også variere, alt efter om et produkt anvendes alene eller indgår i en kompositkonstruktion. Når en klassificering til "særlige anvendelsesformål" f.eks. beskriver, hvor effektiv en brandbestandig isolering er under et beskyttende lag, er det konstruktionens toplag, der har størst indflydelse på prøvningsresultatet, og ikke kernen i selve kompositmaterialet, som er det egentlige prøveemne.

Ikke-brændbare materialer har en afgørende rolle at spille i forhold til sikkerhed i moderne bygninger. ROCKWOOL er fortaler for, at alle høje og mellemhøje bygninger samt bygninger, hvor mange mennesker samles (såsom sygehuse, plejehjem, skoler, hoteller og sportsarenaer, som kan være vanskelige at evakuere uanset deres højde) udelukkende bør beklædes og isoleres med ikke-brændbare materialer. 

Brandsikkerhed

Anvendelsen af ikke-brændbare materialer i bygninger, som f.eks. stenuld, kan forhindre ilden i at sprede sig og dermed spille en afgørende rolle for brugernes sikkerhed.

Læs mere

Relaterede historier

Vores tankegang – andre temaer