Ikke-brændbare materialer beskytter din bygning

På grund af den øgede anvendelse af syntetiske materialer udvikler brande sig i dag 5-10 gange hurtigere, end de gjorde for 50 år siden. Stenuld, som er hovedbestanddelen i vores akustikplader, er fra naturens hånd et stærkt brandbestandigt materiale, der ikke medvirker til brandspredning.

Som mennesker forventer vi, at vores hjem, arbejdspladser, skoler og sygehuse er sikre at opholde sig i. Brande er heldigvis sjældne, men når de opstår, kan de være katastrofale. Materialer i klasse A1 – den højeste klassificering, et produkt kan få – medvirker ikke til brandudvikling og brandspredning. Det køber værdifuld tid, så personerne i bygningen kan nå at komme i sikkerhed.

Hvad sker der ved en brand?

En brand er altid et resultat af en antændelseskilde (varme), ilt (luft) og tilstedeværelsen af et brændbart materiale. Ilt og brændbare materialer er nødvendige for, at ilden kan næres og sprede sig. Ved at anvende flest mulige ikke-brændbare materialer kan man begrænse risikoen for brand og røg – eller bringe den bedre under kontrol, når den opstår. Det, der afgør, om en mindre brand breder sig, er de omgivende materialers reaktion ved brand. 

Hvor der er brand, er der røg

Under en brand afgiver de brændbare materialer giftig røg. Mængden af giftig røg afhænger af mængden af brændbare materialer i det ramte område. Hvis koncentrationerne er høje nok, kan røgen være sundhedsskadelig. Faktisk er indånding af giftig røg skyld i flere brandrelaterede dødsfald end selve ilden.

Identificering af brændbare materialer

Som en hjælp til identificering af brændbare materialer og øget brandsikkerhed er der i en række nationale bestemmelser fastsat minimumsmål for at minimere brandspredning. Materialerne testes blandt andet for  deres reaktion ved brand.

Reaktion ved brand

Et materiales reaktion ved brand fortæller, om materialet medvirker til branden. EU's klassifikation ud fra resultater opnået ved prøvning af reaktion ved brand (EN 13501-1) måler byggematerialets brændbarhed, varmeafgivelse, flammespredning, røgudvikling, flammende dråber/partikler og/eller en kombination af de nævnte sikkerhedsaspekter.  

A1 er den højeste klassificering, et byggemateriale kan få. Produkter i klasse A1 medvirker ikke til brandudvikling og brandspredning. De udvikler hverken røg eller flammende dråber. De fleste af vores produkter er brandklasse A1, hvilket betyder, at de ikke bidrager til brand.

I dag udvikler brande sig 5-10 gange hurtigere, end de gjorde i 1950'erne.

Facadebeklædning

Vi fremstiller plademateriale, som hovedsagelig anvendes i ventilerede konstruktioner, til facadebeklædning, tagdetaljer, udhæng og sternbeklædning. Vores plader er robuste og fleksible. De passer perfekt til tendenserne i moderne arkitektur såsom organiske former og bæredygtighed og byder på fordele som omkostningseffektivitet og hurtig installation. 

Vælg dit land
Rockpanel logo and image

Anvendelsesområder