Cradle to Cradle-princippet

Det hollandske gymnasium Lyceum Schravenlant er den første bygning til undervisningsformål i Holland, der er designet og bygget efter Cradle to Cradle-principperne. Cradle to Cradle-filosofien er en holistisk tilgang til forbrug og byggeprocesser, som har til formål at udvikle systemer, der ikke kun er effektive, men som stort set heller ikke producerer affald, fordi man finder andre anvendelsesmuligheder for brugte materialer i andre produkter uden tab af kvalitet, og uden at det medfører andet affald. Bykommunen Schiedam har vedtaget ambitiøse mål om at reducere CO2-udledningen fra offentlige bygninger, tage bygningers forventede brugstid i betragtning og påtage sig ansvar for, hvad der sker med dem efterfølgende. Det indebærer, at offentlige bygninger i Schiedam skal kunne demonteres fuldstændig efter endt levetid, og at materialerne skal kunne få nyt liv som andre produkter. Med udgangspunkt i disse bæredygtighedsprincipper undersøgte man først, om den gamle skolebygning kunne piftes lidt op, men de fleste af materialerne i den eksisterende bygning fra 1960'erne var langt fra bæredygtige. Ligesom andre skoler, der blev bygget i den periode, var den baseret på en gammeldags uddannelsesstruktur, og prisen for at bringe dens energiforbrug på linje med moderne standarder ville i sidste ende blive langt højere end udgiften til at bygge nyt.

"Design din skole"

Da arkitektfirmaet LIAG architecten fra Haag påtog sig projektet, besluttede de sig for en innovativ metode, der ville sætte de 600 elevers behov og idéer i centrum for designprocessen. I samarbejde med skolen arrangerede de et 3-dages projekt, hvor eleverne kunne være med til at designe deres egen skole. Projektet gav eleverne mulighed for at besøge byggeprojekter og finde på løsninger, der blev fremlagt for de andre elever, forældrene og kommunen. Disse bidrag blev derefter inddraget i LIAG's designproces. Resultatet blev en relativt lille, men helt igennem CO2-neutral bygning med optimal temperaturregulering og ren luft, der levede op til de højeste hollandske standarder (Frisse Scholen Klasse A). Bygningen får strøm fra 120 solpaneler, toiletterne benytter regnvand, og bygningen blev opført ved hjælp af genbrugs- og genbrugelige byggematerialer, herunder 30.000 m² akustiske stenuldsplader, der giver en gunstig akustisk atmosfære. En lang mur med rensdyrlav er sammen med loftet med til at skabe et behageligt akustisk miljø og regulere fugtigheden i bygningen. Inddragelsen af indeklimaets vigtighed i diskussionen om bæredygtighed overbeviste kommunen og skolekommissionen om, at det var afgørende at også investere i dette aspekt.

Den rummer en hollandsk rejsearrangør, der har et helt åbent kontorkoncept. Det betyder, at medarbejderne kan se og høre hinanden uden særligt store problemer. Medarbejderne er omgivet af hårde overflader, der giver genlyd, og de kunne derfor godt føle, at de stod i et parkeringshus, hvorfor der lægges ekstremt stor vægt på akustikken.

Et sundt indeklima med fantastisk akustik

Thomas Bögl fra LIAG architecten forklarer betydningen af ikke kun at betragte bæredygtighed som et spørgsmål om at vælge byggematerialer, der påvirker miljøet så lidt som muligt: "En bygning er kun bæredygtig, hvis den bidrager til hovedformålet med dens egen eksistens – i dette tilfælde uddannelse. Set i det lys er et sundt indeklima et must." "En energivenlig bygning opført med bæredygtige materialer er ikke pr. definition en sund bygning, så vi gjorde meget ud af bygningens indeklima, og her var akustikken en væsentlig parameter. Hvis lydniveauerne er lave, oplever folk mindre stress, hvilket igen fører til lavere sygefravær," forklarer Bögl. Resultatet er en behagelig og bæredygtig skole, der er fremtidssikret, så den nemt kan tilpasses til nye teknikker, og så lokalerne kan opdeles på nye måder. Det gør det muligt at gøre bygningen mindre eller større i fremtiden og potentielt at udnytte den til andre formål, f.eks. ved at give lokalsamfundet adgang til at bruge gymnastiksalen og klasseværelserne uden for skoletiden.

Lyceum Schravenlant

Hugo de Grootstraat 4
3119 HA Schiedam
Holland

En bygning er kun bæredygtig, hvis den bidrager til hovedformålet med dens egen eksistens – i dette tilfælde uddannelse. Set i det lys er et sundt indeklima et must.

Thomas Bögl

Architect hos LIAG Architects
1/1
1/7

Lyceum Schravenlant

Land:Schiedam, Holland
Arkitekt:LIAG architecten en bouwadviseurs
Installatør:PBS, Oss
Fotograf:Studio Moni
Produkter:Rockfon Sonar®
Kant:A
Dimension:600 x 600

Relaterede projekter