order-bucket

Urbanisering

Hvad er urbanisering?

Som følge af den fortsatte befolkningstilvækst og stigende urbanisering forventes verdens befolkning i byerne at være vokset med 2,5 milliarder mennesker i 2050. Det lægger et stort pres på det moderne hverdagsliv. Faktisk flytter omkring 1,5 millioner mennesker hver uge til et byområde, og i 2050 anslås det, at mere end to tredjedele af verdens befolkning bor i byer. 

Denne massive urbanisering giver anledning til mange udfordringer i forhold til menneskenes almene sundhed, trivsel, sikkerhed og overordnede livskvalitet. Vi udsættes for en større grad af forurening, klimaforandringer og menneskelig migration, for ikke at tale om problemerne med affaldshåndtering. I Europa står bygninger alene for to tredjedele af den samlede primære energiefterspørgsel og de samlede drivhusgasemissioner. 

Artikler

I dag er stenuld med til at forbedre menneskers arbejdsliv og trivsel på alle mulige forskellige måder. Vores løsninger beriger menneskers liv, idet de gør os mere produktive og vores omgivelser smukkere.

Vidste du …?

Urbaniseringen giver anledning til mange udfordringer i forhold til menneskenes almene sundhed, trivsel, sikkerhed og overordnede livskvalitet. Hvis nye og eksisterende bygninger gøres mere energieffektive, kan vi gøre byerne sundere, sikrere og mere bæredygtige.

Big city, urbanization, MUH

Anvendelsesområder

rockfon