Elegant, kontinuerligt loft i et stort rum med Rockfon System XL T24 D skjult loftsystem

Rockfon® System XL T24 D™

Elegant, ubrudt design