Rent æstetisk er der stor forskel på, om loftet er med hvide glatte flader af stenuld eller anden mineraluld, gips, om det er pudset og glat eller af træbeton med meget struktur - og det kan blive nemmere at træffe det rette valg, hvis du har et overblik over alle mulighederne.

Hvilke krav er der til rummet, hvor loftet skal monteres? 

Når lofterne vælges, er det vigtigt at have for øje, om der er specifikke bygningskrav og lovkrav til den rumtype, hvori loftet skal monteres. På kontorer og i skoler og børnehaver er der i Danmark meget høje krav til akustikken og de anvendte lydabsorberende materialer. Det samme gør sig gældende på hospitaler, men her er der derudover også høje krav til hygiejne og rengøring.

Hos Rockfon er vi specialister i akustik, og indrømmet, vi er nok en smule fagskadet på området, men i vores optik bør akustikken være det første, du tager stilling til, når du indretter et rum - hvilke lydabsorberende materialer er der i rummet? Forestil dig et kontor uden akustisk regulering, et klasseværelse med kun hårde overflader, som reflekterer alle lyde rundt i lokalet, eller et hospital, hvor du på gangen kan høre, hvad der bliver sagt i konsultationsrummene pga. dårlig lydisolering fra rum til rum.

Nedenfor kan du få et lille overblik over forskellige lofttyper, såsom stenuld, glasuld, gips og træbeton.

1/1

Hvorfor vælge stenuld?

Mineraluldsplader af stenuld har flere gode egenskaber, som skiller sig ud fra andre loftprodukter. Pladerne er f.eks. klassificeret med højeste lydabsorption og højeste brandklasse, pladerne er tynde og meget lette, og så kan de nemt tilskæres med en alm. hobbykniv, hvilket gør dem nemme at montere. Montagemetoden gør det desuden nemt at skifte en enkelt plade, hvis uheldet er ude, og der er sket en skade.

De akustiske plader af stenuld har et meget lavt indhold af brandbart materiale, hvilket gør dem certificerbart ikke-brændbare og i stand til at minimere spredning af brand via overfladen til andre materialer. Dette er grunden til, at vores produkter får den bedste reaktion på brandklassecertifikat og garanterer en ideel komponent i sikre, sunde og brandmodstandsdygtige bygninger.

Stenuldsloftplader findes i et stort udvalg af forskellige modulstørrelser, farver og kanter, som gør samlingerne mere eller mindre synlige, som man ønsker det. Det valg afhænger af behovet for adgang til loftsrummet op over det nedhængte loft, hvor der ofte er ventilation, kabler osv. Sortimentet indeholder også løsninger til rum, hvor høj hygiejne eller lydisolering rum til rum har høj prioritet.

Et stenuldsloft er et naturprodukt - fremstillet af en uudtømmelig ressource af natursten. Det gør produktet ekstra bæredygtigt og kan uden problemer genanvendes til nye plader, når de en dag skal skiftes til et nyt loft. Stenuldsplader bliver derved en del af en cirkulær økonomi med vores genbrugsordning. Et naturligt og bæredygtigt produkt certificeret med cradle-to-cradle bronze og sølv og Dansk Indeklimamærkning.

1/1

Hvad er forskellen på stenuld og glasuld?

Et andet mineraluldsprodukt, som også anvendes til lofter, er glasuld fremstillet af fibreret glas. Umiddelbart kan loftplader af hhv. stenuld og glasuld virke meget ens, når det kommer til udseendet. Men der er dog alligevel et par forskelle, som man skal tage i betragning, inden det endelig loft vælges.

Afhængig af det specifikke produkt er begge materialer klassificeret i den høje ende som ikke-brandbare. Men der stor forskel, når det kommer til brandmodstandsevnen. Altså den evne der beskriver, hvor hurtigt materialerne påvirkes ved brand. Det har bl.a. stor betydning for, hvor meget tid man har til evakuering. Glasuld (og gips) smelter ved en temperatur på 800°C, og til sammenligning er stenulds smeltepunkt på over 1000°C. Det høje smeltepunkt for stenuld giver en højere beskyttelse af installationerne bagved det nedhængte loft og beskytter derfor i højere grad mod brandudvikling end f.eks. glasuld og gips, hvis uheldet er ude.

Loftplader i glasuld har samtidig en anden sammensætning af fibre og lim end mineraluldsplader af stenuld, som gør dem mindre fugtstabile i varme miljøer. Dette kan i nogen tilfælde medføre nedbøjning i pladerne og som konsekvens risikerer pladerne at falde ud af skinnesystemet. Da stenuld ikke absorberer eller fastholder fugt, nedbøjes stenuldslofter ikke eller mister formen, selv ikke i omgivelser med høj luftfugtighed.

1/1

Hvad er forskellen på gipsplader og stenuldsplader?

Et gipsloft består af gipsplader, der monteres med samlinger, der spartles og derefter skal males, så gipsloftet får glat og plan flade uden samlinger mellem gipspladerne. Arbejdet med gipsplader er tungt arbejde, men kan dog udføres af de fleste med de rette hjælpemidler.

Et gipsloft har ingen lydabsorberende effekt, medmindre man anvender perforerede gipsplader og installerer et akustisk materiale bag gipspladerne. Den akustiske flade er dog stadig langt mindre end et fuldt akustisk loft i f.eks. stenuld, da det kun er i de perforerede huller, at lyden kan komme igennem og absorberes. På resten af pladen reflekteres lyden stadig tilbage i rummet og skaber efterklang.

Er der krav om enten kort efterklangstid eller til et meget stort og effektivt lydabsorberende areal, bør man tænke hele fladen ind. Begge dele skaber god akustik med blød lyd. Pga. den store, hårde flade, som et gipsloft er, vil gipsplader, uanset om de er med eller uden huller gøre det svært at komme ned på den krævede efterklangstid, der bl.a. er til kontormiljøer, undervisningslokaler og daginstitutioner.

Ønsker man den glatte, hvide overflade uden samlinger i ens projekt, er Rockfon Mono Acoustic det perfekte alternativ til gipslofter, hvis man ønsker glatte lofter og god akustik. Her får man en glat akustikløsnning, som smukt smyger sig om vægge og lofter, og hvor den monolitiske overflade bidrager til et flot design og fantastisk akustik.

1/1

Hvad er forskellen på træbeton og stenuld?

Med træbeton, som er fremstillet af træ og cement, får du en meget anderledes og lidt grovere struktur, end med de forrige lofttyper, der giver et andet udtryk på loftet. Strukturen i pladerne slår lyden lidt i stykker, men er ikke direkte lydabsorbrende, medmindre der efterisoleres med et lydabsorbrende materiale bagved - jo tykkere lag, des bedre absorbering. Det betyder selvfølgelig noget i sidste ende for lofthøjden og for installationstiden.

Træfibrene, såvel som skruerne, der anvendes til montering, ses tydeligt og bliver en del af designet. Strukturen i pladerne gør, at dagslyset bliver spredt mindre mindre i rummet, end hvis man sammenligner med de hvide overflader i loftpladernefra eksempelvis gipsplader og mineraluldspladerne.

Denne type loft har en lavere brandklasse klassificering end eksempelvis stenuld.

Stenuld er i en klasse for sig

Rockfon udvikler loft- og vægløsninger i stenuld, som aktivt forholder sig til mange af de vigtige elementer, der tilsammen giver os alle et godt indeklima og et behageligt fysisk arbejdsmiljø. Alle vores produkter lever op til de højeste standarder på områderne akustik, brandsikkerhed, fugtresistens, bæredygtighed mv. Egenskaber der gør, at Rockfon løsninger til vægge og lofter er i en klasse for sig. Der er mange fordele, når du vælger en Rockfon løsning af stenuld. Læs mere om fordelene ved Rockfon produkter her.

1/1