Skinnesystemer til nedhængte lofter med Chicago Metallic T24 Universal Longspan 8280 (38 mm høje tværprofiler)

Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280

T24 skinnesystem med 75 mm højt bæreprofil og 38 mm høje tværprofiler