WELL Building Standard™ er med til at forbedre sundhed og velvære

29. januar 2021

Hos Rockfon mener vi, at menneskers sundhed afhænger af det miljø, der omgiver os hver dag. Med 90% af vores tid tilbragt indendørs, er design af rum, der fokuserer på trivsel og bæredygtighed, en voksende tendens, der ikke længere kan overses.

WELL certified building standard

Parallel kontorbygning, Oslo bygget i henhold til WELL Building Standard.International WELL Building Institute™ (IWBI) er den førende institution, der arbejder på at transformere bygninger og samfund på måder, der hjælper mennesker med at trives. Ved at indtænke mennesker i centrum for design, konstruktion, drift og udviklingsbeslutninger prioriterer WELL Building Standard™ menneskers sundhed og velvære.
 

For at lære mere talte vi med Jessica Cooper, Chief Commercial Officer hos IWBI. Hun delte sin indsigt i vigtigheden af WELL-certificering, om den nyligt lancerede WELL v2, og hvordan man vælger de rigtige materialer til sunde bygninger.

Vigtigheden af WELL-certificering

Hvad er den største forskel mellem WELL og andre bygningsvurderingsordninger? Hvad er den vigtigste forskel?

WELL har en "mennesket-først" tilgang for at prioritere menneskers sundhed og velvære. Det er et evidensbaseret og præstationsverificeret certificeringsprogram, hvilket betyder, at projekter skal bevise, at rummet ikke kun er designet til sundhed, men at det rent faktisk fungerer for helbredet. Projekter, der opfylder WELL-certificering, har vist, at de mennesker, der bruger disse rum, har højeste niveau af prioritet, sundhed, trivsel og produktivitet. For virksomheder kan dette betyde øget tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere. For boliger kan dette betyde sundere familier med forbedret livskvalitet.

Er der en kvantificeret økonomisk fordel forbundet med at have en certificering som WELL i sin bygning? Hvad er fordelene ved at vælge de rigtige materialer til indeklimaet?

Forskning fra WELL-projekter viser den målbare effekt og fordele ved WELL-certificering, såsom forbedret luftkvalitet og forbedret medarbejdersamarbejde. Et eksempel er, hvordan Cundalls kontor i London [WELL Certified Gold] fokuserede på forbedret indeklima med kontinuerlig overvågning af kuldioxid (CO2) og flygtige organiske forbindelser (VOC) og har sparet virksomheden 200.000 pund. Besparelsen skyldes reducering til fire sygedage om året pr. ansat og en reduktion på 27% i personaleomsætningen.

Er der en kvantificeret økonomisk fordel forbundet med at have en certificering som WELL for bygningsejeren? Hvad vil være hovedårsagen til, at en bygningsejer vælger at investere i WELL?

Bygningsejere fortæller os, at de søger om WELL-certificering for at tiltrække og fastholde lejere af høj kvalitet, at maksimere den økonomiske præstation for lejepriser og videresalgsværdi, at minimere risikoen for forældelse og at forbedre aktionærrelationer ved at øge deres GRESB- og ESG-score for sundhed og trivsel. De lægger også stor vægt på den konkurrencemæssige differentiering og story telling, som WELL giver dem.

Projekter, der opfylder WELL-certificering, har vist, at sundhed, trivsel og produktivitet hos brugerne af bygningen er topprioriteter.

Jessica Cooper

Chief Commercial Officer at International WELL Building Institute

Fortæl om de fordele, som brugerne kan opleve i en "WELL bygning?

WELL består af både politiske- og designfunktioner, hvilket betyder, at nogle WELL-funktioner kan være mere håndgribelige end andre. Elementer som biofili eller adgang til naturen, der både reducerer stress og forbedrer den mentale sundhed, cirkadisk belysningsdesign for at understøtte energi hele dagen, en god nattesøvn eller ergonomiske møbler til at tilskynde til bevægelse og fysisk støtte er et par eksempler på designfunktioner i WELL, der straks bemærkes, når man går ind i et rum.

Hvor vigtigt er det at have en WELL bygning i en post-pandemisk verden?

Nu mere end nogensinde har vi brug for at se på vores bygninger - hjem, kontorer, skoler - som redskaber for at øge folkesundheden. Menneskers sundhed er uløseligt forbundet med både planetens sundhed og styrken fra socioøkonomiske institutioner, der understøtter hverdagen. Vi håber, at virksomheder, skoler, kapitalmarkederne og samfundet som helhed vil komme stærkere og klogere ud af denne krise, og vigtigheden af menneskers sundhed for den globale økonomi vil blive endnu mere anerkendt.

Version 2 af WELL standarden

Du lancerede for nylig den anden version af WELL-standarden. Hvad var behovet, der i første omgang førte til den nye udgave?

WELL understøttes af videnskab og bygger på beviser. Vi bruger hele tiden ny forskning, så vi kan endnu mere effektivt omdanne bygninger og organisationer på måder, der fremmer sundheden, velværen og trivslen. Vi har kanaliseret alt det, vi har lært siden lanceringen af den originale version af WELL (WELL v1) til et mere robust, tilgængeligt og tilpasningsdygtigt klassificeringssystem. WELL v2 er fortsat forankret af branchens bedste praksis og evidensstøttede innovationer og fungerer som grundlaget for hele WELL-økosystemet.

Hvordan er version 2 standard bedre end version 1?

WELL v2 er den strengeste testede og kontrollerede version af WELL Building Standard (WELL) til dato. Bygget på det banebrydende fundament for den første version af WELL Building Standard (WELL v1) trækker WELL v2 ekspertise fra tusinder af WELL-brugere, praktiserende læger, fagfolk, folkesundhedseksperter og bygningsforskere over hele verden.

Nu mere end nogensinde har vi brug for at se på vores bygninger - hjem, kontorer, skoler - som redskaber til at forbedre folkesundheden.

Jessica Cooper

Chief Commercial Officer at the International WELL Building Institute

Kan du liste nogle af de vigtigste ændringer?

Den række forbedringer, du finder i WELL v2, har til formål at gøre WELL mere fleksibel, inkluderende og optimeret til alle typer projekter i hele verden. Vi forstår, at sundhedsmæssige bekymringer varierer over hele kloden, hvorfor vi har skabt flere veje i WELL, der giver plads lokal tilpasning.

WELL v2 udvider også antallet af sundhedsfokuserede koncepter, som WELL dækker fra syv til ti (luft, vand, næring, lys, bevægelse, termisk komfort, lyd, materialer, sind og samfund plus en ekstra kategori, der tildeler innovation) og afspejler den nyeste forskning. På tværs af de præstationsstyrede kriterier tager WELL v2 skridt til at forberede markedet på kontinuerlig overvågning og sikrer, at løbende ydeevne forbliver en topprioritet. Gennem tilpassede scorecards og et funktionsbibliotek giver WELL v2 projektteams mulighed for at finde de funktioner, der er mest værdifulde og effektive.

Valg af de rigtige materialer til sunde bygninger

Kunne du fortælle os lidt mere om akustikkens rolle i morgendagens sunde bygninger?

Eksponering for støjkilder, såsom trafik og transport, har vist sig at hindre menneskers sundhed og komfort på flere forskellige måder. For eksempel har virkningerne af udvendig støj fra transport eller industrielle kilder været forbundet med søvnforstyrrelser,stress og reduktion af mentale aritmetiske færdigheder hos børn i skolealderen.

WELL Sound-konceptet har til formål at styrke sundhed og velvære gennem identifikation og afhjælp af dårlig akustik, der påvirker mennesker.

Hvor vigtigt er det at vælge de rigtige materialer for at din nye bygning bliver WELL-certificeret?

"WELL Materials-konceptet sigter mod at reducere menneskers kontakt (enten direkte eller gennem miljøforurening) med kemikalier, der kan påvirke sundheden. Det kan være i forbindelse med opførelse, ombygning, indretning og drift af bygninger. WELL kræver, at projekter opfylder funktioner på tværs af alle 10 koncepter, inklusive materialer, så forståelse af materialets sammensætning vil være et vigtigt skridt i processen.

Sådan hjælper Rockfon dig på din WELL-certificeringsrejse.

Hvad er loftmaterialets rolle i forhold til WELL-certificering, især inden for kategorierne akustik, belysning og materialer?

Når f.eks. et åbent kontorlandskab mangler akustisk absorption i loftet eller lave støjbarrierer mellem skriveborde, kan medarbejderne blive distraheret af den reflekterede lyd, især hvis den talende person er synlig. Lofter er typisk den største flade i et rum, hvor akustiklofter bidrager til den bedste ydeevne til reduktion af efterklang og kontrol af taleforståelighed og støjniveau.

Vi bruger hele tiden ny forskning, så vi kan endnu mere effektivt omdanne bygninger og organisationer på måder, der fremmer sundheden, velværen og trivslen

Jessica Cooper

Chief Commercial Officer at the International WELL Building Institute

Har du nogle gode råd til arkitekter og ingeniører om de områder, de skal være opmærksomme på, ved valg af nye byggematerialer?

Vores råd til arkitekter og ingeniører er at overveje ydeevne på tværs af alle de 10 WELL koncepter; luft, vand, næring, lys, bevægelse, termisk komfort, lyd, materialer, sind og samfund plus en ekstra kategori, der belønner for innovation. Det er godt at vurdere indholdet i byggematerialerne, og hvordan det påvirker luftkvaliteten, hvordan brugen af materialet kan understøtte (eller hindre) akustisk komfort til, om det æstetiske kan bidrage til den overordnede lyskvalitet og/eller biofili. Alle disse aspekter spiller en vigtig rolle i de generelle sundheds- og trivselspåvirkninger for et rum.

 

Vil du have din bygning WELL certificeret? Vælg Rockfon, og find ud af, hvordan vi kan hjælpe dig på din WELL rejse.

Besøg International WELL Building Institute ™ (IWBI) for at lære mere.

Sounds Beautiful