DGNB-kontorhus optimerer indeklimaet med ventilerende akustikloft

23. juni 2020

I det DGNB-certificerede kontorhus CPH Highline har brugernes arbejdsmiljø, sundhed og velvære været højt prioriteret af Skanska fra starten. Diffus ventilation baseret på Rockfon akustiklofter skal gøre det nemmere at optimere indeklimaet, så brugerne blandt andet oplever op til 5 procent højere effektivitet i arbejdsdagen.

DGNB Kontorhus CPH Highline

CPH Highline på Havneholmen i København er opført ud fra ambitionen om at skabe fremtidens kontorhus. Det DGNB-certificerede byggeri, der er tegnet af Holscher Norberg for Skanska og opført af KPC med Oluf Jørgensen A/S som rådgivende ingeniør, omfatter i første etape 16.500 kvadratmeter, som ventes færdigt til sommer i år.  

Fra starten har der været fokus på at skabe sunde rammer, der understøtter brugernes velvære og trivsel. Blandt andet er det Skanskas målsætning, at brugerne skal opleve op til 5 procent højere effektivitet på grund af det gode indeklima. Et af midlerne er diffus ventilation, som på mange måder er en enklere og mere fleksibel indeklimaløsning end klassisk ventilation baseret på luftkanaler eller vandbårne kølesystemer.

- Diffus ventilation kræver et nedhængt loft, men derudover er der faktisk ikke de store begrænsninger. Måske vigtigst af alt oplever brugerne en højere grad af tilfredshed med indeklimaet, forklarer projektchef Jesper Brandt fra Skanska.   

1/2

Hele loftsfladen fungerer som ét stort armatur

Ventilationsløsningen i CPH Highline bygger på Rockfon akustiklofter. Der indblæses afkølet frisk luft over loftspladerne, så der dannes et overtryk, og derefter siver den friske luft via akustiklofterne ned i lokalerne.  

- På den måde kan man udnytte den naturlige termiske opdrift i lokalet til at skabe et jævnt og stabilt luftskifte uden forskellige temperaturzoner, trækgener eller summende støj fra mekanisk ventilation. I princippet fungerer hele loftsfladen som ét stort indblæsningsarmatur, fortæller teknisk chef hos Rockfon Carsten Christiansen.

Projektchef Jesper Brandt fra Skanska har tidligere arbejdet med diffus ventilation i et tilsvarende kontorbyggeri og er ikke i tvivl om, at princippet kunne anvendes i langt flere projekter. Blandt andet fordi det er muligt at styre temperaturen mere præcist:

- Du kan sikre, at den luft, der nedsives, blot er 16-17 grader, hvilket ikke er muligt med andre systemer. Det betyder, at du nemmere opnår den optimale rumtemperatur på omkring 20-22 grader jævnt fordelt i hele lokalet. Det er især en fordel i et storrumskontormiljø, hvor der kan være stor forskel på belastningen i møderum, kontorpladser og gangarealer i løbet af dagen. 

- De tilbagemeldinger, som vi får fra brugerne, er, at de oplever langt mindre træk og færre gener på grund af temperaturforskelle og støj. Det er overraskende positivt, selv om vi ikke har foretaget egentlige målinger, der kan bekræfte oplevelserne. Jeg er derfor overbevist om, at vi kommer til at se langt flere projekter med diffus ventilation fremover, fortsætter han.

Nemmere at projektere og installere

Som totalentreprenør har KPC stået for installationen af ventilationssystemet i CPH Highline. Projektchef Peter Steen Hansen fra KPC påpeger, at løsningen har flere fordele, når man også kigger på de udførelsesmæssige og økonomiske parametre:

- Det er nemmere at projektere og installere diffus ventilation end andre ventilationssystemer, da der er færre kanaler at skulle føre rundt på den ofte ret trange plads over lofterne.

Ud over diffus ventilation til optimering af indeklimaet byder CPH Highline blandt andet på en lang række faciliteter, der skal understøtte et attraktivt og sundt arbejdsmiljø. De inkluderer yogastudie, fitnesscenter, rekreative grønne områder samt tagterrassen, der også rummer et orangeri.

Det er nemmere at projektere og installere diffus ventilation end andre ventilationssystemer, da der er færre kanaler at skulle føre rundt på den ofte ret trange plads over lofterne.

Peter Steen Hansen

Projektchef
1/2