Akustikken i børnehaver spiller en vigtig rolle i børns udvikling

Saki Noguchi (Meiji University, Japan)
20. januar 2020

En japansk undersøgelse om akustisk miljø påpeger, at akustikken spiller en vigtig rolle i vores børns udvikling, og hvordan akustikken kan forbedre lærernes bevidsthed om lyd og støj. Institutioner bør derfor behandle støjproblemet som en af deres vigtigste interesser, mens de skaber sunde læringsmiljøer og god akustik i børnehaver og skoler.

Korrekt akustisk miljø forbedrer folks bevidsthed om støj

I barndommen, når den mentale og fysiske vækst er på sit højeste, er det vigtigt at skabe det rigtige læringsmiljø for at støtte de forskellige udviklingsstadier. I øjeblikket er der problemer med akustik i japanske børnehaver, forskoler og børnehaveklasser, hvor der er for meget støj og efterklang.

I Japan er der nemlig ikke lovkrav til akustikken i børnehaver, børnehaveklasser og forskoler, og derfor er der ofte ikke tilstrækkelig lydabsorption og isolering. Desuden er lyden fra børn ofte høj, idet der er en forventning om, at børn skal være livlige og fulde af energi. Samtidig mener pædagoger og lærer ofte, at børns stemmer ikke skal dæmpes.

Derfor har lydmiljøet for børn en tendens til at blive støjende. I nogle lande er der krav om akustisk regulering i forskolerne , der er lig med eller endda bedre end kravene i grundskoler. Især Tyskland, som har lignende udfordringer inden for børnehaven som Japan, har fundet en måde at takle støj i børnhaver og skoler ved at forbedre både miljømæssige og sociale forventninger. 

Støj og akustik i tyske børnehaver

Siden 2004 angiver standard DIN 18041 det samme lydabsorptionsniveau i børnehaver som i grundskoler. Derudover kræver DIN 18041 fra 2016 en bedre akustisk ydeevne ved inkluderende undervisning. Dette er bare en standard og ikke en regulering, men vi oplever, at både lydabsorption og lydisolering nu anvendes. I forbindelse med børns stemmer og de deraf opståede støjproblemer, er der truffet en retlig beslutning om, at "børns stemmer ikke er støj." Denne beslutning har gjort det muligt at foretage juridiske tiltag og garanterer børns ret til at lege frit.

Hvad med det faktiske lydmiljø i tyske børnehaver, hvor den akustisk ydeevne er passende, og støj fra børn er tilladt? I vores undersøgelse har tyske børns stemmer en tendens til at være mere stille end i Japan. Selv ved højlydt aktivitet udenfor blev lydniveauet reduceret og mere roligt ved indendørs leg og aktivitet. Man fandt desuden af, at den rigtige akustik også påvirkede lydtrykket med at reducere blandingen af lyd, hvorved den genererede lyd var mindre. Derudover har førskolelærere en høj bevidsthed om lydmiljøet omkring dem.

Lyd og støj i tyske og japanske børnehaver

I Japan har lærere en vis modvilje mod at acceptere børns stemmer som støj og derved kontrollere stemmerne. På den anden side mener lærere i Tyskland, at børn skal lære at tilegne sig et passende lydniveau uden at det går ud over legen.

Man har justeret lydmiljøet, så det reagerede aktivt på børnenes lydniveau med fremmede lyde, har brugt eksempler på passende opførsel eller har forbedret akustikken i børnehaver og skoler. I klasselokaler har lærere forslået at montere lydabsorberende materialer i rum med lang efterklangstid og ekko. Dette er vigtige tilfælde, der ikke ses i Japan. 

Korrekt akustisk indemiljø forbedrer folks bevidsthed

I Tyskland er der flere forskellige faktorer involveret, såsom børns holdninger, den pædagogiske filosofi og institutionernes funktioner. Vi tror dog, at det rette akustiske miljø har en mulighed for at forbedre folks forskellige viden om lyd og akustik.

Da vi gennemførte et eksperiment i Japan med at montere lydabsorberende materialer i klasselokaler, oplevede lærerne nu flere uønskede lyde i et godt akustisk rum, og at et dårligt akustisk miljø havde negative virkninger på aktiviteterne. Og derved blev lærerne opmærksomme på vigtigheden af god akustik.

Vi tror på, at viden og uddannelse af skolelærerne vil give et bedre skolemiljø. I Japan offentliggøres akustiske standarder for børnehaver i år, hvor håbet er, at dette udnyttes for at forbedre den akustiske ydeevne i japanske skoler og øge lærernes bevidsthed om det akustiske indendørsmiljø