Optimeret akustik reducerer risikoen for høretab

1. januar 1

Apple Hearing Health Study er de første til at indsamle data om høretab for at forstå, hvordan lydeksponering i hverdagen kan påvirke vores hørelse.

Mikkeller Restaurant, Taiwan

Hver dag er vores høresundhed i fare, for eksempel er høretab på grund af overdreven støj USAs tredje mest udbredte kroniske helbredstilstand - mere almindelig end diabetes eller kræft.

Høretab er blevet et verdensomspændende alvorligt helbredsproblem, og forskellige virksomheder og organisationer, såsom Apple og Verdenssundhedsorganisationen (WHO undersøger dette sundhedsproblem.

Høretab forhindres af undersøgelser og WHO-kampagner

Høretab er et sundhedsproblem, der især vedrører unge mennesker. Omfanget er stort, fx WHO har fastlagt, at 1 ud af 2 unge mellem 12 og 35 i dag udsættes for helbredsfarlige lydstyrker gennem mobiltelefoner, computere osv. Som et initiativ til at imødegå dette problem har Apple startet hørestudier for at fastslå, hvilke faktorer der påvirker vores høresundhed. Den nye Research-app indsamler personlige oplysninger til at gøre iPhone- og Apple Watch-brugere opmærksomme på farerne ved deres lytteopførsel.

Apple vil dele disse indsamlede data med WHO for at støtte Make Listening Safe, en WHO-oplysningskampagne til at fremme af helbredssikker lytning blandt unge. Samtidig vil denne undersøgelse give os indsigt i risikoen for overdrevne lydstyrkeniveauer og hvordan de påvirker vores daglige liv.

Støjeksponering på offentlige steder

Et af hovedmålene med WHO's initiativ Make Listening Safe er at skabe en lovgivning til overvågning af støjeksponering på offentlige steder. Barer, restauranter og hoteller er en af de største bidragydere til høretab på grund af ofte overskridelse af de anbefalede lydgrænser og lovkrav.

Ved siden af for høje lydstyrkeniveauer er der dog en anden grund til, at for høj støjeksponering føre til høretab på lang sigt: Dårlig akustik. Kontinuerlig eksponering af indendørs støj kan medføre alvorlige konsekvenser. Hvert år dør 10.000 europæere som følge af vedvarende støj

Fremragende akustik for bedre høresundhed og mindre høretab

Så hvordan kan vi optimere akustikken i vores daglige miljø?

For at mindske disse konsekvenser af ukontrolleret, dårlig akustik har vi brug for materialer, der absorberer og dæmper støjen og lyden. Absorberende materialer forhindrer efterklang. Lydabsorberende materialer såsom stenuld kan hjælpe med at kontrollere lydtrykniveauer og udgør kernematerialet i Rockfons loftplader og vægpaneler. Det er en effektiv måde at opnå den ideelle af akustisk komfort og reducerer derfor i høj grad risikoen for støjforurening og høretab.