Støjproblemer i danske skoler nedsætter indlæringsevnen

13. august 2018

Støj og larm er desværre hverdag for mange elever i landets skoler, og det går ud over indlæringsevnen. Flere forskningsresultater viser, at der er betydelig sammenhæng mellem lav indlæring og klasseværelser, hvor der er dårlig akustik & indeklima.