Nutidens skoler kalder på akustisk førstehjælp

2. januar 2018

Støj og larm er hverdag for mange elever og lærere i landets folkeskoler og gymnasier. Det resulterer ikke bare i gener som hovedpine og træthed, men går også ud over elevernes indlæringsevner. Støjproblemerne skyldes, at landets skoler ikke står mål med nutidens brug og undervisningsformer.

Fredriksbjerg skole