Fremtidens rum er multifunktionelle

07 december 2017

De kulturelle rum er under forandring. Hvor der før var fokus på at skabe individuelle rum til individuelle aktiviteter, ser tendensen nu ud til at gå en anden vej. Det handler om at optimere pladsen og skabe nye fællesskaber, hvilket stiller nye krav til arkitekternes måder at tænke i rumlige egenskaber på.

Illustrative image, leisure, sports, basket ball, multiple persons, sports hall, gym, trainer, students