order-bucket
campaign illustration, dB campaign, dB range,  office, sound wave, sound insulation, sound absorption

Optimeret kontorakustik med vores Rockfon dB-sortiment, en unik kombination af høj lysabsorption OG lydisolation.

Vi ser, hvad du hører

Et kontormiljø er en akustikmæssig udfordring, fordi det består af forskellige typer lokaler – fra åbne kontorlandskaber, hvor det er vigtigt at absorbere lyden og begrænse støjniveauet for at opnå et godt indeklima, til sammenstødende kontorer og mødelokaler, hvor lydisolering er vigtig for at kunne arbejde uforstyrret eller føre fortrolige samtaler.

Med Rockfons dB-sortiment behøver du ikke gå på kompromis. Den unikke kombination, hvor du får høj lydisolering og lydabsorption på én gang, gør det muligt at skabe det optimale akustiske arbejdsmiljø, uanset hvordan dit arbejdsområde er udformet.

Vores dB-produkter findes med to forskellige overflader: Rockfon® Sonar® dB med en attraktiv mikroteksturoverflade og Rockfon Blanka® dB, der har en heltmat, glat og ekstra-hvid overflade.

Rockfon's dB sortiment:

  • Unik kombination af høj lydisolering og lydabsorption på én gang
  • Forskellige kanter og dimensioner
  • Elegante og alsidige overflader
  • Letvægtsprodukt

Forstå betydningen af lyd

Et moderne kontormiljø skal være fleksibelt nok til at kunne rumme en stigende grad af forskellige aktiviteter, anvendelsesformål og medarbejdertyper, og der skal være adgang til tilstrækkelig lydtætte områder ved krav om ekstra koncentration, kreativitet eller fortrolighed. Det er svært at fastholde fokus, når man bliver forstyrret – og støj fra snakkende kolleger, telefoner og kontormaskiner kan nedsætte produktiviteten i alvorlig grad.

Selv små forbedringer af kontorakustik kan skabe vigtige produktivitetsafkast.

Mindre stress
0

mindre stress takket være forbedret akustik på kontoret

Medarbejderpræstation
0

fald i medarbejderpræstation som et resultat af distraherende støj.

Medarbejderfokus
0

højere medarbejderfokus i kontorer med god akustik.

Produktivitet
0

af de ansatte mener, at deres produktivitet ville stige, hvis der var mindre støj.

En unik kombination

Akustisk velvære bestemmes primært af lydabsorption og lydisolering. For at hjælpe med at forklare forskellige behov og forskellig akustik i moderne kontorbygninger har vi talt med akustiker Per Trøjgaard fra Lloyds Register om vigtigheden af kontorakustik.

Video thumbnail, campaign video, db range, sound absorption, sound insulation
Det er ikke kun et produkts lydisolerende egenskaber, der er afgørende for, hvor meget lyd der overføres fra et rum til et andet – produktets lydabsorberende egenskaber spiller også en positiv rolle. Det er IKKE afspejlet i Dn,f,w værdierne.

Per Trøjgaard

Akustiker, Lloyds Register

Lydabsorption vs lydisolering

Akustisk velvære bestemmes primært af lydabsorption og lydisolering.

Lofter med samme lydisolering (dB) værdi, men med forskellig lysabsorption har forskellige lydtryksniveauer.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, definition of acoustics, DK

Loft med lav lydabsorption

Når rummet, hvor lyden opstår, har et loft med en lav lysabsorption, resulterer det i højt lydtryk og dårlig efterklang. Selvom loftet giver en god lysisolering, er lyden, der overføres, højere, end det ville være med et loft med absorption.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, low sound absorption illustration, DK

Loft med medium lysabsorption

Når et rum har et loft med forbedret lydabsorption, resulterer det i et lavere lydtryk, da lyden absorberes. Kombineret med god lydisolering vil det resultere i mindre støj overføres, sammenlignet med det foregående eksempel.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, mid sound absorption illustration, DK

Loft med høj lydabsorption

Kombinationen af både høj lydabsorption og lydisolering resulterer i et behageligt akustisk rum, hvor beskyttelse af personlige oplysninger er muligt.

Den høje absorption resulterer i lavt lydtryk i rummet, lyden kommer fra, da meget støj absorberes af loftet. Dette vil medføre at mindre lyd overføres til tilstødende rum. Når modtagerrummet også har et højt absorberende loft, vil lydtryksniveauet yderligere falde, da den resterende lyd absorberes i rummet.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, high sound absorption illustration, DK

Forskellig behov - Forskellig akustik

Med vores unikke dB-serie kan du få det bedste fra 2 verdener, som sikrer dig det mest optimale akustiske miljø.

campaign illustration, db campaign, brochure cover, DK

Brochure

Vi ser, hvad du hører

Download

Download casestudier

Se eksempler på, hvordan vi har hjulpet med at opnå en god balance mellem lydabsorption og lydisolering.

Download
campaign illustration, db campaign, case study file mosaic, DK

Vores dB-sortiment og tilbehør

Rockfon Blanka® dB 35

Kombinerer god lydisolering rum til rum samt god lydabsorption for at skabe et fleksibelt kontorlandskab, hvor privatsfæren ikke er vigtig

Se produkt

Rockfon Blanka® dB 41

Kombinerer lydisolering mellem rum samt god lydabsorption (klasse A) for at skabe et flexibelt kontorlandskab, hvor fortrolighed ikke er vigtig.

Se produkt

Rockfon Blanka® dB 43

Kombinerer god lydisolering rum til rum samt god lydabsorption (klasse A) for at skabe et fleksibelt kontorlandskab, hvor privatsfæren er vigtig

Se produkt

Rockfon Blanka® dB 46

Kombinerer god lydisolering rum til rum samt god lydabsorption (klasse A) for at skabe et fleksibelt kontorlandskab, hvor privatsfæren og god akustik er vigtig

Se produkt

Rockfon® Sonar® dB 35

Let lydinsulationsplade, som er let at installere, skære og gøre ren med en støvsuger eller en fugtig klud

Se produkt

Rockfon® Sonar® dB 41

Kombinerer god lydisolering rum til rum samt god lydabsorption (klasse A) for at skabe et fleksibelt og stille kontorlandskab

Se produkt

Rockfon® Sonar® dB 43

Kombinerer god lydisolering rum til rum samt god lydabsorption (klasse A) for at skabe et fleksibelt kontorlandskab, hvor privatsfæren er vigtig

Se produkt

Rockfon® Sonar® dB 46

Kombinerer god lydisolering rum til rum samt god lydabsorption (klasse A) for at skabe et fleksibelt kontorlandskab, hvor privatsfæren og god akustik er vigtig

Se produkt

Rockfon® Rocklux®

Lydisoleringskappe, der begrænser lydoverførslen gennem tekniske serviceinstallationer

Se produkt

Rockfon® Soundstop™

Anvendes i et lofthulrum for at forbedre lydisoleringen mellem to rum

Se produkt
rockfon