Recycling og genanvendelse på byggepladser

Byggesektoren producerer 1/3 af alt affald globalt, hvoraf rigtig meget ender på deponi og lossepladser.

Det er derfor vigtigt, at vi øger mængden af genanvendte materialer til produktion af nye byggematerialer og samtidig reducerer mængden af affald. Det mindsker påvirkningen af vores miljø.

Ved at recycle dine byggematerialer og ved at bruge Rockfons genanvendelsesordningdu bidrager du til et bedre miljø gennem reduktion af affald og det primære råvareforbrug. Samtidig kan dit byggeri optjene flere kreditter i bæredygtighedscertifceringer som fx. DGNB, LEED og BREEAM.

Bæredygtigt råmateriale
0

Jorden producerer hvert år 38.000 gange mere basalt end ROCKWOOL anvender til produktion af stenuld.

Genanvendeligt råmateriale
0

Vores stenuldsprodukter består af op til 50% genanvendt materiale.

Med vores recycling og genanvendelsesordning investerer vi sammen i en
bedre løsning og en bæredygtig fremtid for de næste generationer.

Magdalini Psarra

Sustainability Manager, Rockfon
Video thumbnail 7sos landing pages