Unikt akustikloft til korridorer med Rockfon System Maxispan T24 A, E korridor loftssystem

Rockfon® System Maxispan T24 A,E™

Perfekt til korridorer med mange serviceinstallationer