order-bucketMed Rockfon produkter kan du opnå toppoint for EPD ved certificering af bæredygtigt byggeri.

Vores uafhængigt verificerede miljøvaredeklarationer (EPD'er) redegør klart og tydeligt for vores produkters miljømæssige egenskaber.

Big picture city outdoor
Union Square San Francisco. Outdoor, people.

Miljøbelastningen vurderes ved at beregne vores produkters aftryk "fra vugge til grav". Det betyder, at vi redegør for den miljøbelastning, der sker tidligt i processen (fremskaffelse/udvinding af råmaterialer og transport til fabrikken) og miljøpåvirkningen i forbindelse med produktionen

For at nemmere kommunikere Rockfon produkternes miljøprofil har vi forenklet vores miljøvaredeklarationer (EPD'er). Du vil nu finde to EPD'er – en for produkter med høj densitet og en for produkter med lav densitet

Ved at anvende Rockfons specifikke EPD'er, som er uafhængigt verificeret, kan vores kunder opnå maksimal antal point ved LEED®-, BREEAM®- eller DGNB®-certificering af deres byggeri. Vores EPD'er er overskuelige og ensartede i henhold til EN 15804-standarden, så vores kunder kan anvende resultaterne og beregne bygningens livscyklusvurdering (LCA), som er nødvendig for at opnå den højeste certificering.

Vi skal fortsat arbejde intensivt på at fremstille endnu bedre produkter og efterlade et mindre fodaftryk ved forarbejdningen – hvilket bl.a. indebærer, at vi tænker bæredygtighed ind i vores produkter og i vores drift og produktudvikling.

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL Group
ROCKWOOL Group
rockfon