order-bucketEn pålidelig kilde til fornybare materialer

Vores løsninger hjælper kunder og lokalsamfund til at håndtere de udfordringer, der hænger sammen med en moderne livsstil, idet de medfører ressourceeffektivitet og fremmer en cirkulær økonomi.

Man on mountain, rock, sitting

Fokus på genanvendelse og genbrug

Verdens befolkning vokser fortsat – 9,8 milliarder i 2050 og 11,2 milliarder i 2100 – og derfor bliver det i fremtiden vigtigere end nogensinde at genbruge affaldsmaterialer fra byggeriet.

Fra 2000 til 2010 er vores materialefodaftryk, som afspejler den mængde råmaterialer, vi udvinder, steget i alle regioner af verden. Det understreger nødvendigheden af, at vores behov for råmaterialer modsvarer vores forbrugsbehov og -mønstre.

Livet i storbyen

I takt med det stigende befolkningstal vokser byområderne også. For første gang i verdenshistorien bor der i dag flere mennesker i byerne end i landområderne, og det øger behovet for boliger og infrastruktur i byerne.   

Fra affald til ressource 

Byggebranchen tegner sig for en tredjedel af alt affald, der hvert år ender på åbne lossepladser. For at modvirke denne miljøbelastende praksis implementeres der projekter og teknologier til håndtering af affaldsmaterialer, f.eks. gennem upcycling. Herved kan brugte materialer omdannes til produkter med kommerciel værdi, og affaldsmængden, og behovet for nye råmaterialer reduceres. 

Cirkulation af råmaterialer

Filosofien om cirkulær økonomi handler om at gå bort fra den nuværende lineære forbrugsmetode og i stedet for skabe et lukket forbrugskredsløb, som reducerer vores materialefodaftryk gennem effektiv og rentabel genbrug af ressourcer. 

Hensigtsmæssig affaldshåndtering udgør en vigtig del af vores bæredygtige fremtid, og hvis vi anvender de rigtige materialer, kan vi bidrage til en bæredygtig levevis. 

Bæredygtigt byggeri

Bygherrerne oplever allerede vanskelige forhold og har et presserende behov for at gå sammen med fabrikanter, der tilbyder bæredygtige materialer og genanvendelsesordninger såsom upcycling, hvor brugte byggevarer omdannes til produkter med samme egenskaber som de oprindelige materialer. Det mindsker den årlige affaldsmængde, der sendes til deponi, og reducerer vores materialefodaftryk – og derved kan der skabes en renere og mere effektiv, bæredygtig fremtid.

Rockfons akustikløsninger er fremstillet af stenuld, som er et bæredygtigt materiale fra en stort set uudtømmelig kilde. De er holdbare og kan upcycles og bidrager således til en cirkulær økonomi og en renere fremtid. 

Error rendering content
Vi skal fortsat arbejde intensivt på at fremstille endnu bedre produkter og efterlade et mindre fodaftryk ved forarbejdningen – hvilket bl.a. indebærer, at vi tænker bæredygtighed ind i vores produkter og i vores drift og produktudvikling.

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL Group
ROCKWOOL Group
rockfon