order-bucketFor at modvirke denne miljøbelastende praksis i byggebranchen implementeres der projekter og teknologier til håndtering af affaldsmaterialer, f.eks. gennem upcycling. Herved kan brugte materialer omdannes til produkter med en kommerciel værdi.

Jens Birgersson (8)
CEO, GM
Vi skal fortsat arbejde intensivt på at fremstille endnu bedre produkter og efterlade et mindre fodaftryk ved forarbejdningen – hvilket bl.a. indebærer, at vi tænker bæredygtighed ind i vores produkter og i vores drift og produktudvikling.

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL koncernen
rockfon