ROCKWOOL decarbonisation, It's time, globe

Klimapositiv og netto CO2-negativ

ROCKWOOL er en virksomhed med en negativ netto-CO2-udledning. Forklaringen er, at vores stenuldsisolering sparer 100 gange så meget energi og CO2, som udledes fra produktionen. Vores andre stenuldsprodukter, som Rockfon og Grodan, understøtter en bæredygtig fremtid fra lydisolering til vandforvaltning og vækstløsninger til grøntsager. Stenuld er cirkulært fra naturens siden og kan genbruges i det uendelige uden tab af ydeevne. At fremstille ubrændbar isolering med lang levetid kræver energi, og derfor er vi fast besluttede på at gøre endnu mere til gavn for klimaet.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Mindre klima-aftryk med SBTi

ROCKWOOL har tilsluttet sig initiativet Science Based Targets (SBTi), og dermed har vi forpligtet os til en verificeret og godkendt plan for en ambitiøs reduktion på en tredjedel af vores vugge til grav-udledning af drivhusgasser inden for 15 år med 2019 som udgangspunkt. Målene omfatter 38% reduktion af de absolutte udledninger fra vores fabrikker (scope 1 og2) og 20% absolut reduktion af udledninger af drivhusgasser, som stammer fra vores øvrige aktiviteter (scope 3), målt i et livscyklusperspektiv.

SBTi er et partnerskab mellem CDP (Carbon Disclosure Project), FN's Global Compact, World Resources Institute og Verdensnaturfonden (WWF) og er skabt for at fremme ambitiøse klimatiltag i den private sektor ved at mobilisere virksomheder til at opstille klimareduktionsmål, som er i overensstemmelse med klimaforskningens anbefalinger.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Energieffektivitet, innovative teknologier og mere genbrug

Analyser viser, at energieffektivisering skal bidrage med over 40% af de reduktioner i udledningen af klimagasser, som er nødvendige for at opfylde Parisaftalen. ROCKWOOL har i årtier arbejdet målrettet på at forbedre energieffektiviteten på vores fabrikker, og det fortsætter vi med. Vi mener, at energibesparelser generelt er et vigtigt redskab i klimaindsatsen og den grønne omstilling af samfundet.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Investering i innovation

Et afgørende fokus for vores teknologiske innovation er reduktionen af CO2 fra vores fabrikker. I en lang årrække har ROCKWOOL foretaget betydelige investeringer i at udvikle en fleksibel smelteteknologi. Nu høster vi fordelene, fordi teknologien gør det muligt for os at skifte til CO2-neutrale energikilder. Det er vores to danske fabrikker lysende eksempler på. Skiftet til naturgas i 2020 og til biogas i 2021 betyder, at vi kan reducere vores absolutte CO2-udledning i Danmark med over 70 procent allerede i 2021 sammenlignet med 1990.

Vi er også banebrydende inden for smelteteknologi på el i en stor skala. Det er en teknologi, der er velegnet til lande, hvor elnettet har et lavt CO2-udslip. Derfor har vi valgt vores fabrik i Moss i Norge som pilotprojekt for det, der er branchens største elektriske smelteovn. Med skiftet i produktionsteknologi mindskes CO2-udledning fra fabrikken i Moss med ca. 80%.

I 2021 vil vi også omlægge af en af vores fabrikker i Polen til naturgas, og når vores nyeste fabrik i USA starter produktion, vil den bruge naturgas i stedet for kul.

Alt dette er bare den spændende begyndelse. Vi planlægger at omstille flere fabrikker i løbet af de kommende år i takt med, at vi lærer af og videreudvikler de nye teknologier.

Fik du set videoen?