PRODUKTGENVEJ

CE-Mærkning

ROCKFON deklarerer både påkrævede og forskellige tilføjende produktegenskaber

Vores kunder skal have tillid til de egenskaber, som loftleverandørerne deklarerer, og kunne sammenligne produkter baseret på ensartede værdier. Dette er formålet med CE-mærkning.

Den Europæiske Standardiseringskomite (CEN) har introduceret EN 13964 normen for nedhængte lofter, som har været påkrævet siden 1. juli 2007. Normen definerer de produktkarakteristika, som kan eller skal deklareres på produktetiketter og i produktinformation.

Da pålidelighed er en af vores kerneværdier, var ROCKFON en af de første loftproducenter, der markedsførte CE-mærkede produkter. ROCKFON deklarerer ikke kun de påkrævede egenskaber brandklasse og afgivelse af formaldehyd, men vi deklarerer også egenskaber som lydabsorption, bøjningstrækstyrke, lysrefleksion samt, når det er relevant, egenskaber som varmeledningsevne, slagfasthed og lydisolering. Vi er en af de få loftleverandører, der deklarerer bøjningstrækstyrke som et mål for, hvor meget en loftplade buer under fugtige forhold. Dette er meget vigtigt, eftersom mange loftpladetyper ikke er særlig modstandsdygtige over for luftfugtighed og derfor med tiden kan risikere nedbøjning.

Alle relevante ROCKFON loftplader er CE-mærkede fra oktober 2005 på alle vore fabrikker i Europa. Desuden har ROCKFON valgt det højeste niveau af kontrolordningen AVCP1 (Assessment and Verification of Constancy of Performance). Det betyder, at den uafhængige certificeringsmyndighed Belgian Construction Certification Association (BCCA) har verificeret vores testprogram for de deklarerede produktegenskaber (initial type testing) og kontrollerer hele vores forsyningskæde to gange om året.

Alle værdier,som ROCKFON deklarerer, er testet og verificeret af uafhængige og certificerede laboratorier. Desuden vil vores løbende kontrol af produktionen på fabrikkerne altid sikre, at vore kunder modtager produkter med egenskaber, som svarer til det, der er deklareret på CE-mærket.

LoftpladerSkinnesystmerLoftsystemer (plader + skinner)
Skal deklareres i henhold til EN 13964
 • Brandklasse
 • Afgivelse af formaldehyd
 • Brandklasse
 • Brandklasse
 • Afgivelse af formaldehyd
Hvis det deklareres, er EN 13964 påkrævet
 • Lydabsorption
 • Varmeledningsevne
 • Bøjningsstrækstyrke
 • Holdbarhed (korrosion af metalplader)
 • Stødfasthed (kun for skrøbelige materialer)
 • Bæreevne
 • Holdbarhed (korrosion af metalsystemer)
 • Og andet...
 • Brandsikkerhed
 • Lydisolering
 • Slagfasthed
Hvis det deklareres, er EN 13964 anbefalet, men ikke påkrævet
 • Lysreflektion
 • Farvedefinition
 • Glansdefinition

Den nyligt implementerede Byggevareforordning CPR (Construction Products Regulation), som er obligatorisk i alle EU/EFTA-lande, har udvidet kravene for producenter, som nu også skal vedlægge dokumentet Performanceserklæring (DOP) for hvert markedsførte produkt. Med Performanceerklæringen dokumenterer producenten, at produktets egenskaber er i overensstemmelse med kravene i den relevante europæiske harmoniserede standard (f.eks. 13964 for nedhængte lofter). Alle ROCKFON DOP-erklæringer findes på www.rockfon.eu/dop

  Contact

  Produktgenvej

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order