PRODUKTGENVEJ

Lydabsorptionsindikatorer

Hvordan lyd opfører sig i et rum

Lydabsorption beregnes ved hjælp af lydabsorptionskoefficient alpha (α) ved en værdi mellem 0 og 1.00. Nul betyder ingen absorption (total refleksion), og 1.00 betyder total absorption af den indkommende lyd. Denne koefficient anvendes til at beregne de almindeligt anvendte lydabsorptionsindikatorer, forklaret nedenfor:

Vægtet lydabsorptionskoefficient (αw)

Alpha W eller αw beregnes i henhold til ISO 11654 ved at bruge den praktiske lydabsorptionskoefficient αp værdierne ved standardfrekvenserne og sammenligne dem med en referencekurve. αw anvendes af alle leverandører af nedhængte lofter i Europa..

Stenuld, som anvendes i ROCKFON produkter, er af højeste kvalitet sammenlignet med mange andre materialer.

Ækvivalent lydabsorptionsareal (Aeq)

Lydabsorptionsevnen for frithængende elementer, som flåder og bafler, beskrives som det ækvivalente lydabsorptionsareal Aeq udtrykt som m² per objekt. Aeq værdien deklareres i henhold til ISO 354. Dette er arealet for en fiktiv absorberende flade αw = 1.00, som bør absorbere samme mængde lyd som den testede flåde eller baffel. Der er ikke et standard "vægtet" ækvivalent lydabsorptionsområde, så den bedste måde at sammenligne et plant loft med et loft af flåder eller bafler, er at beregne efterklangstiden for hvert rum og individuelle forhold.

ROCKFON flåder og bafler leverer høj lydabsorption, hvor nedhængte modullofter ikke er hensigtsmæssige.

Absorptionsklasser

αwAbsorptionsklasse
0.90 - 1.00A
0.80 - 0.85B
0.60 - 0.75C
0.30 - 0.55D
0.15 - 0.25E
0.00 - 0.10Ikke klassificeret
Absorptionsklasserne A til E er beskrevet i den internationale standard ISO 11654.Her sammenlignes αp værdierne med en række fastlagte referencekurver. Eftersom hver referencekurve spænder over et ret stort spektrum, giver absorptionsklasserne kun en generel indikation af materialets absorptionsegenskaber

Mange ROCKFON lofter tilbyder lydabsorption i klasse A.

NRC værdi (Noise Reduction Coefficient)

NRC værdien beregnes i henhold til ASTM C423 med en etcifret vurdering af lydabsorptionen (højere værdier er bedre), og er en middelværdi af den målte lydabsorptionskoefficient αS ved frekvenserne 250, 500, 1000 og 2000 Hz. Denne metode giver en lige vægtning hen over alle frekvensområderne og er derfor ikke så nøjagtig som αw.

  Contact

  Produktgenvej

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order