PRODUKTGENVEJ

Lydisolering

Hvor meget lyd, der transmitteres fra et rum til et andet.

Lydisolering handler om, i hvor høj grad lyd forhindres i at trænge fra et rum til et andet. Lydisoleringen påvirker lydniveauet i det rum, hvor lyden trænger ind. ROCKFON stenuldslofter kan begrænse lydudveksling mellem to lokaler.

Forbedret lydisolering

 • Alle vægge og lofter begrænser til en vis grad lydudvekslingen mellem tilstødende rum.
 • Anvendelsen af byggeelementer med gode lydisoleringsegenskaber bidrager til en højere grad
  af uforstyrrethed og fortrolighed.
 • Lydisolering bidrager til lavere lydtryksniveauer i tilstødende rum, og skaber mere behagelige omgivelser, hvor alle bedre kan koncentrere sig.
  Contact

  Produktgenvej

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order